Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách

15/12/07
smf

Bylo schváleno opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova . Zdroj: www.mze.cz
 
 

Bylo schváleno opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova
 
Dne 12. 12. 2007 schválil ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 (dále jen Pravidla) pro opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, které se skládá ze dvou podopatření. Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, jehož hlavním cílem je prevence před kalamitou a odstraňování následků kalamit v lesích např. po orkánu Kyrill. Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích, které bude podporovat opatření ke zvyšování společenské hodnoty lesů. Tato podopatření nejsou nová, ale navazují na podopatření Operačního programu rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství z období 2004 – 2006.
 
Pravidla jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Pravidla a Nařízení vlády k opatřením PRV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD oddíl Osa II.
Na toto opatření je alokována částka cca 30,7 mil. € na období 2007 – 2013.
 
Žádosti o dotaci na toto opatření budou přijímány v rámci třetího kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Žádosti mohou žadatelé předkládat na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) od 26. února do 17. března 2008.
 

   Specifické podmínky  Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 

   Specifické podmínky – Neproduktivní investice v lesích

 
 
Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2
Název RO SZIF
Adresa
Střední Čechy
Praha a Střední Čechy
budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Jihozápad
České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Severozápad
Ústí nad Labem
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Severovýchod
Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Jihovýchod
Brno
Kotlářská 53, 602 00 Brno
Střední Morava
Olomouc
Blanická 1, 772 00 Olomouc
Moravskoslezsko
Opava
Horní náměstí 2, 746 57 Opava
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe