Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Oddělená platba za cukr (SSP)

03/12/07
smf

Stanovení sazby SSP 2007. Zdroj: www.szif.cz
 

Stanovení sazby SSP 2007
ve výši 211,92 Kč za tunu cukrové řepy.
Platba bude poskytnuta žadatelům, kteří si požádali pro rok 2007 o tuto platbu. Podmínkou
pro poskytnutí této platby je přiznání dotace SAPS 2007.

Pro letošní rok byla stanovena sazba v rámci opatření Oddělená platba za cukr (SSP)