Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela zákoníku práce

20/12/07
smf

Novela zákoníku práce začne platit od ledna 2008. Prezident podepsal v pondělí novelu zákoníku práce. Zdroj: www.pamservis.cz
 

Novela zákoníku práce začne platit od ledna 2008  

 
 
Co čeká zákoník práce dále?  
Připravovaná reforma sociálního systému má přinést zkrácení dvouměsíční výpovědní lhůty a přísnější postup vůči lidem, kteří se vyhýbají práci.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas chystá velkou reformu sociálního systému. Výrazně chce změnit například zákoník práce. Nová úprava má zaměstnavatelům i zaměstnancům přinést mnohem větší volnost při uzavírání smluv. Pokud například dostane zaměstnanec nabídku na jinou dobře placenou práci a zaměstnavatel ho nebude chtít pustit, bude se moci ze smlouvy vykoupit.
Ministr navrhuje i zkrácení dvouměsíční výpovědní lhůty: "Chceme přejít od dnešního modelu, kdy je dvouměsíční výpovědní lhůta a tříměsíční odstupné, k měsíční výpovědní lhůtě a čtyřměsíčnímu odstupnému." Kromě toho Nečas plánuje o několik měsíců prodloužit dnešní tříměsíční zkušební dobu, po níž má zaměstnanec nárok na smlouvu na dobu neurčitou.
Zpřísnit by se měl také postup státu vůči lidem, kteří se vyhýbají práci. "Dnes můžou nezaměstnaní odmítnout rekvalifikaci nebo třeba jednorázovou práci, jako třeba nabídku na dvouměsíční uklízení sněhu. To už nebude možné. Kdo to odmítne, přijde o sociální dávky."
Lidé, kteří se dlouhodobě vyhýbají práci, také už nebudou po určité době bez práce pobírat peníze, ale poukázky na základní potraviny, oblečení a podobně. Nečas chystá i to, že by se podpora v nezaměstnanosti s přibývajícím časem, kdy má člověk nárok na dávky, postupně snižovala.

Prezident Václav Klaus podepsal v pondělí novelu zákoníku práce, která má napomoci liberalizaci pracovního trhu a odstranit nejasnosti a nepřesnosti platné úpravy. Novela, která vychází z dohody vlády se zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, začne platit počátkem příštího roku.
Mladiství zaměstnanci budou moci podle novely pracovat obvyklých 40 hodin týdně a osm hodin denně, zatímco dosud mohli pracovat nejvýše 30 hodin týdně při šestihodinové denní pracovní době. Novela dále umožní práci přesčas i zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než rok.
Zaměstnavatel podle novely nebude platit zvýšené odstupné v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, jestliže byl zproštěn odpovědnosti za jejich způsobení.
Novela ruší podmínku souhlasu všech zaměstnanců se zavedením flexibilního využívání konta pracovní doby. Tato podmínka způsobovala hlavně u velkých podniků značné administrativní potíže.
Norma také umožňuje sjednat v kolektivní smlouvě výši příplatků za práci v noci a o víkendech jako pevnou částku. To umožní pružnější úpravu těchto příplatků, které musejí být podle dosavadního zákoníku stanoveny procentuální částí platu.
Novela zákoníku práce se vyhýbá paragrafům, které jsou předmětem politických sporů i dvou stížností u Ústavního soudu. Většina ustanovení je proto technického rázu.

Zařazeno v ekonomika, Zemědělství