Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela Nařízení vlády č. 197/2005 Sb.

12/12/07
smf

Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR