Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1413/2007

05/12/07
smf

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1413/2007 ze dne 30. listopadu 2007, kterým se pro rok 2007 stanoví koeficient redukce týkající se plochy na zemědělce, pro kterou je žádáno o podporu pro energetické plodiny.