Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Krácení tržeb se nevyplácí

14/12/07
smf

Jak může správce daně prokázat podezření z krácení tržeb? Zdroj: Česká daňová správa

Krácení tržeb se nevyplácí  
Jak může správce daně prokázat podezření z krácení tržeb?

Finanční úřad provedl daňovou kontrolu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 u daňového subjektu, který provozoval obchodní činnost s cigaretami, alkoholickými a nealkoholickými nápoji a vedl daňovou evidenci. Protože v průběhu daňové kontroly vzniklo podezření, že daňový subjekt nezahrnul do vykázaných tržeb veškeré dosažené příjmy, správce daně vyzval všechny dodavatele daňového subjektu k předložení dokladů o dodávkách zboží, které kontrolovaný subjekt odebral.
Daňový subjekt do protokolu o ústním jednání potvrdil, že veškeré tímto šetřením zjištěné dodané zboží odebral a prodal. Touto vyhledávací činností, s přihlédnutím k obchodní marži na jednotlivé druhy prodávaného zboží, správce daně zjistil, že daňový subjekt v daňové evidenci nezaevidoval tržby ve výši řádově stovek tisíc korun.
Na základě tohoto zjištění správce daně poplatníkovi dodatečně vyměřil daň z příjmů fyzických osob ve výši několika set tisíc korun.
10.12.2007, Zdroj: Česká daňová správa

Zařazeno v daně a účetnictví