Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kdy zaměstnanec nemá nárok na nemocenské dávky

13/12/07

Nemocenské dávky nepřísluší zaměstnanci, který si přivodil pracovní neschopnost v důsledku opilosti

30.11.2007, Jaroslava Kodrová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nemocenské dávky nepřísluší zaměstnanci, který si přivodil pracovní neschopnost v důsledku opilosti.

Dotaz:
Náš zaměstnanec oslavoval své 50. narozeniny. Požil alkohol a při cestě domů vstoupil do vozovky, kde byl zachycen právě projíždějícím vozidlem. Byl převezen do nemocnice s těžkým úrazem. Jeho pracovní neschopnost bude dlouhodobá. Má nárok na nemocenské?

Odpověď:

Nárok na nemocenské podle § 24 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, nemá, kdo si přivodil pracovní neschopnost
  • v úmyslu vylákat nemocenské, nebo
  • zaviněnou účastí ve rvačce, nebo
  • jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků, nebo
  • při spáchání úmyslného trestného činu, za nějž zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice přesahuje jeden rok.
Jestliže Váš zaměstnanec si přivodil pracovní neschopnost jako bezprostřední následek své opilosti, nárok na nemocenské nemá.
Může však požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o dobrovolné přiznání nemocenského. Pokud má rodinné příslušníky ve smyslu § 41 výše citovaného zákona, může okresní správa sociálního zabezpečení přiznat nemocenské až do výše tří čtvrtin. Pokud rodinné příslušníky nemá, pak může být nemocenské přiznáno pouze do výše poloviny.