Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Galerie OP Zemědělství – OPATŘENÍ 1.1. Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků

12/12/07

U jednotlivých opatření jsou zobrazeny ukázky projektů realizovaných a spolufinancovaných v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, např: Stáj pro odchov telat, Novostavba jímky TH, Nákup traktoru, Vybudování zahradního centra

Prezentované projekty jsou vybrány náhodně jako ukázka možností podpory z OP Zemědělství.

Podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům
a) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí, koz,
b) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu nosnic,
c) zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy,
d) investice na rekonstrukce a technologie na skladování ovoce a zeleniny,
e) stroje pro zemědělskou výrobu.

Podopatření 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností
a) výroba, zpracování a přímý prodej zemědělských výrobků,
b) výroba a zpracování nepotravinářských zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh,
c) výroba a zpracování biomasy pocházející z vlastní zemědělské činnosti a její uvádění na trh.

Galerie

Zdroj: SZIF