Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

12/11/07
smf

Schválené Žádosti o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy.  Zdroj: www.szif.cz
 
 

Schválené Žádosti o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje
záměr b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice;
záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny;
záměr d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

venkova – opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy –