Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny v dotačním titulu PUZČ

02/11/07
smf

Statisíce až miliony korun ušetří od příštího roku mladí farmáři, kteří přebírají hospodářství od svých rodičů. Díky schválené reformě financí totiž při převodech farem nebudou muset platit daně. Autor:  Petr Havel, zdroj: www.aktualne.centrum.cz
 

Farmář už nemusí čekat na smrt otce, stát zruší daň
30.10.2007  autor: Petr Havel (spolupracovník redakce)
Statisíce až miliony korun ušetří od příštího roku mladí farmáři, kteří přebírají hospodářství od svých rodičů. Díky schválené reformě financí totiž při převodech farem nebudou muset platit daně.
Dosud se nemohli mladí zemědělci hospodářství ujmout a museli čekat do doby, dokud původní hospodář nezemře.
"Finančním úřadem vyměřené daně při převodech farem dosahovaly mnohamilionových hodnot a čerstvě převedené rodinné farmy se dostávaly do neřešitelné situace," podotýká tajemník Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek.
Zemědělci tak nemohli využít dotačních podpor v rámci programu na podporu předčasného ukončení zemědělské činnosti. Jeho cílem je přitom umožnit nástup nové generace zemědělců a dosavadním hospodářům poskytnout finanční rentu. Obdobný program funguje ve většině členských zemí Evropské unie.
Nyní jej mohou plně využít i farmáři v Česku. "V rámci schválené reformy veřejných financí se v novele zákona o daních z příjmů praví, že předmětem daně nejsou příjmy získané jednak darováním nemovitostí nebo ostatního majetku, a jednak získané převodem nemovitostí nebo ostatního majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s předčasným ukončením zemědělské činnosti," doplnil Šebek.
Potvrzuje to i mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček. Podle jeho slov "nárok na prominutí daně při převodech zemědělských majetků nevzniká, nicméně v novele zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí dochází od příštího roku k osvobození od daně darovací při bezúplatném nabytí majetku".
"Po více než dvou letech se definitivně podařilo vyřešit hlavní problém provázející program předčasného ukončení zemědělské činnosti, který pozitivně působí na zapojení mladé generace do zemědělství. Od prvního ledna mohou v podstatě všichni cokoli darovat, a pokud se týká předčasného ukončení zemědělské činnosti, není nutné ani vyplňovat daňové přiznání," říká Šebek.
Kromě toho ministerstvo zemědělství změnilo některé dosavadní podmínky samotného programu předčasného ukončení činnosti. O předčasný důchod je například možné žádat již od výměry 0,5 hektaru převáděné půdy, přičemž doposud byla minimální plocha pět hektarů. Tím se podle Šebka mohou do programu zapojit i menší farmáři hospodařící v intenzivních oblastech specializovaní například na produkci zeleniny. Ta se totiž na mnohahektarových lánech nepěstuje. Žadatel o podporu v rámci daného programu ale bude muset prokázat minimální roční příjem ze zemědělské činnosti ve výši alespoň 120 tisíc korun v posledních třech letech.
Maximální výše dotace pak činí 217 000 korun ročně při převodech ploch o objemu vyšším než 30 hektarů, výplata dotace odcházejícímu zemědělci se ale zkrátí. Renta mu bude vyplácena pouze do dovršení 70 let.