Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

V kraji přibude 22 rezervací

10/11/07
smf

V Pardubickém kraji má vzniknout dvaadvacet nových chráněných území.  Zdroj: www.agris.cz, 9.11.2007

V kraji přibude 22 rezervací
V Pardubickém kraji má vzniknout dvaadvacet nových chráněných území. V celém kraji by jich tak už bylo šedesát pět. A to se nelíbí místním politikům. V chráněných územích totiž platí přísná nařízení, která omezují jejich rozvoj
V Pardubickém kraji má být vyhlášeno 22 nových rezervací zařazených do evropského systému ochrany přírody Natura 2005. Celkem jich tak bude 65 místo 43, se kterými se nedávno počítalo.
Evropská unie se tak snaží chránit lokality, na kterých se vyskytují živočišné a rostlinné druhy, které odborníci považují za významné.
Evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 jsou velice rozmanité. Patří mezi ně Králický Sněžník o rozloze přes dva tisíce hektarů, na kterých se nachází unikátní horské společenství živočichů a rostlin, i věž a půda kostela v Borové u Poličky, kde se usadila kolonie netopýrů vrápenců malých.
Nově se má v systému ochrany přírody Natura 2000 objevit například lokality Hřebečský vrch na Svitavsku, Buková hora nebo Brandýs nad Orlicí na Ústeckoorlicku.
Rozšíření chráněných území se však nelíbí krajským politikům. V rezervacích totiž platí přísná omezení na jejich využití pro výstavbu, hospodaření, průmysl a cestovní ruch.
„Chráněných území je v kraji neúnosně mnoho. Začínají bránit v rozvoji obcí i stavbě důležitých silnic. Nyní se připravuje vyhlášení nebo rozšíření sedmadvaceti dalších rezervací. Rada Pardubického kraje s deseti z nich nesouhlasí,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.
Podle ochranářů při ochraně takovýchto míst nelze brát ohled na to, jestli jich je v jednom kraji dvacet nebo sto. „Při zařazování významných lokalit a ptačích oblastí do soustavy Natura 2000 se řídíme pouze odbornými a vědeckými hledisky. Další zájmy nás nesmí ovlivnit. Evropská komise na ně v zatím projednávaných stížnostech také nebrala ohled,“ uvedl vedoucí pardubické pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny Lukáš Řádek.
Kvůli Natuře 2000 už ministr životního prostředí Martin Bursík v kraji zakázal výstavbu plavebního kanálu u Přelouče a poslal k ledu splavnění Labe do Pardubic. Vodní dílo za dvě miliardy korun by zničilo lokalitu Slavíkových ostrovů, navržených do soustavy Natura 2000 kvůli modráskům tečkovaným.
Na druhou stranu krajští radní získali v souboji s Naturou 2000 bod, když Bursíkovo ministerstvo odsouhlasilo, že ptačí lokalita Komárov na Pardubicku může být kvůli plánované silnici menší než požadovaný návrh. „Kdybychom vyhlásili Komárov v navrhovaném rozsahu, museli bychom zřejmě zbourat Dašice, abychom se tam se silnicí vešli,“ řekl krajský radní Ivo Toman.
* Rezervace v kraji
Evropsky významné lokality
systému Natura 2000
Anenské údolí (Chrudimsko)
výskyt motýla modráska bahenního
Běstvina (Chrudimsko)
výskyt brouka páchníka hnědého
Běstvina – krypta (Chrudimsko)
kolonie netopýra vrápence malého
Bohdanečský rybník a rybník Matka (Pardubicko)
výskyt žáby kuňky ohnivé, motýlů
modráska bahenního a modráska očkovaného a vážky jasnoskvrnné
Borová u Poličky (Svitavsko)
kolonie netopýra vrápence malého
Bouda u Těchonína
(Ústeckoorlicko)
kolonie netopýra velkého a netopýra černého
Boušovka (Chrudimsko)
výskyt vážky jasnoskvrnné
Buky u Vysokého Chvojna
(Pardubicko)
výskyt brouka páchníka hnědého
Černý Nadýmač (Pardubicko)
výskyt rostliny puchýřky velké
Divoká Orlice (Ústeckoorlicko)
výskyt mihule vranky obecné
Heřmanův Městec (Chrudimsko)
výskyt brouka páchníka hnědého
Hluboký rybník (Chrudimsko)
výskyt brouka páchníka hnědého
Horní Chrudimka (Chrudimsko)
výskyt mihule potoční
Choltická obora (Pardubicko)
výskyt brouka páchníka a žáby kuňky ohnivé
Chrudimka (Chrudimsko)
výskyt vydry říční
Chrudimka – Nasavrky
(Chrudimsko)
výskyt paryby vranky obecné
Chrudimka v Pardubicích
výskyt vážky klínatky rohaté
Jeskyně Bětník (Chrudimsko)
kolonie vrápence malého
Jeskyně u Horního Újezda
(Svitavsko), kolonie netopýra vrápence malého
Králický Sněžník (Ústeckoorlicko)
unikátní horské lesy a louky
Kunětická hora (Pardubicko)
výskyt brouka páchníka hnědého
Lanškrounské rybníky
(Ústeckoorlicko)
unikátní rostlinné společenství
Lichnice – Kaňkovy hory
(Chrudimsko)
unikátní suťové lesy
Nový rybník (Chrudimsko)
výskyt mechu srpnatky fermežové
Orlice (Ústeckoorlicko)
výskyt ryby bolena dravého, vážky klínatky rohaté a vydry říční
Panský les – Jezdiny (Svitavsko)
výskyt rostliny Střevíček pantoflíček
Pardubice – park u zámku
výskyt brouka páchníka hnědého
Pařížov (Chrudimsko)
kolonie netopýra černého
Podolská a Páterova jeskyně
(Chrudimsko)
kolonie netopýra brvitého a vrápence malého
Ratajské rybníky (Chrudimsko)
výskyt mechu srpnatky fermežové
Rybník Moře (Pardubicko)
výskyt žáby kuňky ohnivé
Rychnovský vrch (Ústeckoorlicko)
bukové a jedlové lesy
Slavická obora (Chrudimsko)
výskyt brouka páchníka hnědého
* Rezervace v kraji
Evropsky významné lokality
systému Natura 2000
Střemošická stráň (Chrudimsko)
výskyt rostliny střevíček pantoflíček
Tichá Orlice (Ústeckoorlicko)
výskyt mihule potoční
Truhličky (Pardubicko)
výskyt vážky jasnoskvrnné
Týnecké mokřiny (Pardubicko)
výskyt žáby kuňky ohnivé
U Banínského viaduktu
(Svitavsko)
výskyt rostliny střevíček pantoflíček
Uhersko (Pardubicko)
výskyt brouka lesáka rumělkového
Vranová Lhota (Svitavsko)
kolonie netopýra velkého
Ptačí oblasti systému
Natura 2000
Bohdanečský rybník (Pardubicko)
výskyt chřástala kropenatého
Komárov (Pardubicko)
výskyt sovy kalouse pustovky a dravce motáka pilicha
Králický Sněžník (Ústeckoorlicko)
výskyt chřástala polního
* Chystané oblasti
Lokality systému Natura
2000 chystané k navržení
Bohdalov
Bohdanečský rybník a rybník
Matka (rozšíření seznamu chráněných druhů v lokalitě)
Brandýs
Buková hora
Hemže – Mýtkov
Hřebečovský hřbet
Lodrant
Litice
Mazurovy chalupy
Moravská Sázava
Psí kuchyně
Střemošická stráň (rozšíření lokality)
Třebovské stěny
Údolí k Ostrému Kameni
Hřebčín v Kladrubech nad Labem
Dolní Chrudimka (rozšíření lokality Chrudimka v Pardubicích)
Labišťata
Michnovka – Pravy
Pohránovský rybník
Rybník Malá Straka
Slavíkovy ostrovy
Ratajské rybníky (rozšíření lokality)
Svratka u Krásného
Vadětín – Lanšperk
Žernov
Hubský – Strádovka (rozšíření lokality Nový rybník)
Krkanka – Strádovské peklo
(rozšíření lokality Chrudimka – Nasavrky)
Semínský přesyp
zdroj: Pardubický kraj a Agentura ochrany přírody a krajiny