Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Superhrubá mzda

09/11/07
smf

Výraznou změnou, ke které dochází od 1. 1. 2008, je zavedení principu superhrubé mzdy. Zdroj: www.pamservis.cz
 

Superhrubá mzda  
Výraznou změnou, ke které dochází od 1. 1. 2008, je zavedení principu superhrubé mzdy.

Ta se určí jako součet hrubé mzdy zaměstnance a pojistného  na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen  hradit za zaměstnance zaměstnavatel. Základ daně ze závislé činnosti  se  nebude snižovat  o pojistné, které je povinen platit sám zaměstnanec. Tato změna vyplývá z nového ustanovení § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů.
Princip superhrubé  mzdy nebude aplikován v následujících případech:
  1. při stanovení vyměřovacích základů pro výpočet pojistného,
  2. u  příjmů ze závislé činnosti, které nepodléhají pojistnému,
  3. při stanovení daňového základu podle ust. § 7 ZDP podnikajících fyzických osob.
Další změnou, kterou přinese zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,   je zavedení jednotné sazby daně  ve výši 15 %, která nahradí progresivní daňovou sazbu, která byla používána do konce roku 2007. Jednotná sazba bude od roku 2009 dále snížena na  12,5 % (§ 16 ZDP).
V návaznosti na tuto změnu je  v ust. § 38h ZDP odpovídajícím způsobem upraven také postup při srážení záloh na daň a  zaměstnavatel nově vypočte  ze základu pro výpočet zálohy (zaokrouhleného na celá sta nahoru) zálohu ve výši 15%.
Uvedené změny budou výhodné zejména pro zaměstnance s vyššími příjmy. Pro porovnání si znázorníme rozdíl při zdaňování zaměstnance v s průměrnými příjmy v roce 2007 a v roce 2008 a v další tabulce pak  zaměstnance s dvojnásobnými příjmy.
Zaměstnanec s příjmy 25 000,- Kč měsíčně
R. 2007
R. 2008
Rozdíl
Roční hrubá mzda
300 000,-
300 000,-
 
Pojistné placené zaměstnavatelem
105 000,-
105 000,-
 
Superhrubá mzda
405 000,-
tj. 300.000 + 105.000
 
Zákonné pojistné razené zaměstnancem
37 500,-
tj. 12,5 % z 300.000
37 500,-
tj. 12,5 % z 300.000
 
Zaokrouhlený základ daně
262 500,-
tj. 300 000 – 37 500
405 000,-
tj. 300 000 + 105 000
 
Daň stanovená v ust. § 16 ZDP
44 037,-
tj. progresivní sazbou platnou do r. 2007
•60    750,-
tj. jednotnou sazbou     
         daně 15 %
 
Sleva na poplatníka
7 200,-
24 840,-
 
Daň po slevě
36 837,-
35 910,-
– 927,-
Zaměstnanci vyplaceno
225 663,-
226 590,-
+927,-
 
Text
R. 2007
R. 2008
Rozdíl
Roční hrubá mzda
600 000,-
600 000,-
 
Pojistné placené zaměstnavatelem
210 000,-
tj. 35 % z vyměř. základu
210 000,-
tj. 35 % z vyměř. základu
 
Superhrubá mzda
810 000,-
tj. 600 000 + 210 000
 
Zákonné pojistné razené zaměstnancem
75 000,-
tj. 12,5 % z 600.000
75 000,-
tj. 12,5 % z 600.000
 
Zaokrouhlený základ daně
525 000,-
tj.600 000-75 000
810 000,-
tj. superhrubá mzda
 
Daň stanovená v ust. § 16 ZDP
123 228,-
tj. progresivní sazbou platnou do r. 2007
121 500,-
tj. jednotou sazbou daně ve výši 15 %
 
Sleva na poplatníka
7 200,-
24 840,-
 
Daň po slevě
116 028,-
96 660,-
-19 368,-
Zaměstnanci vyplaceno
408 972,-
428 340,-
+19 368,-
Od 1. 1. 2008 je v souladu s ust. § 6 odst. 13 ZDP nutné do základu daně zaměstnance započítat také  pojistné, které za zaměstnance zaplatil zaměstnavatel v zahraničí
 Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazeno v daně a účetnictví