Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Soutěž Biopotravina roku 2007

28/11/07
smf

Čeští výrobci biopotravin mají ještě čas přihlásit své letošní novinky do prestižní soutěže Česká biopotravina roku 2007. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Soutěž Biopotravina roku 2007

Čeští výrobci biopotravin mají ještě čas přihlásit své letošní novinky do prestižní soutěže Česká biopotravina roku 2007.
Jedná se již o 6. ročník soutěže, kterou letos poprvé společně s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců vyhlašuje Potravinářská komora České republiky. Uzávěrka přihlášek končí 31. prosince 2007.

„V letošním roce se jako výrobce biopotravin nově registrovalo již více než 30 společností. Znamená to, že potravinářské firmy si začínají uvědomovat důležitost tohoto segmentu“, zdůraznil Miroslav Koberna, ředitel Potravinářské komory ČR.

„Výrobci biopotravin, kteří se chtějí o prestižní titul ucházet, mají ještě měsíc a půl na nominaci svých letošních novinek, uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2007“, říká Tom Václavík, organizátor soutěže. Odborná porota se sejde na konci ledna 2008.

Porota hodnotí přihlášené výrobky podle kritérií, odrážejících nejen chuť, způsob zpracování a výroby a použité suroviny, ale také celkový koncept výrobku, od výhod pro zákazníky, obal, přes celkový vzhled až po použitý marketingový mix. Kritéria také slouží k informování, inspiraci a jako měřítko pro začínající i stávající výrobce biopotravin.

„Vzhledem k růstu zájmu o biopotraviny na trhu předpokládám, že letošní bio novinky budou minimálně stejně kvalitní jako ty loňské, kdy rozhodování poroty bylo velmi těžké “, dodává Pavel Maurer, předseda odborné poroty.

Novým partnerem soutěže se letos stává společnost Veletrhy Brno, která se rozhodla soutěž dlouhodobě podporovat a pravidelně ji zařazovat do doprovodného programu veletrhů SALIMA a G+H. Tuzemským výrobcům biopotravin tak účast v letošní soutěži přinese další bonus – bezplatnou prezentaci nominovaných produktů na největším odborném potravinářském veletrhu ve střední Evropě. Soutěžícím biopotravinám bude vyhrazena speciální vitrína v pavilonu D a také prostor k ochutnávkám. Ochutnávky ze všech nominovaných bio výrobků pro návštěvníky SALIMY zajistí další partner soutěže, společnost TopBio.

Výsledky letošního ročníku budou slavnostně vyhlášeny první den veletrhu SALIMA, 4. března 2008. Úspěšné firmy převezmou ocenění z rukou ministra zemědělství Petra Gandaloviče a prezidenta Potravinářské komory ČR Miroslava Tomana.

Zájemci o nominaci do soutěže najdou veškeré informace na www.biopotravinaroku.cz, kde je možno zjistit vše o soutěži, pravidlech, stáhnout nominační formulář a přihlásit se do soutěže. Seznam nominovaných biopotravin do odborné soutěže se i příští rok stane základem pro spotřebitelskou soutěž o „Nejoblíbenější českou biopotravinu“, kterou již třetím rokem vyhlašuje PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů. 

Titul „Česká biopotravina roku 2006“ získala za BIO kysaný nápoj Mlékárna Valašské Meziříčí.

Další informace poskytnou:
• Organizace soutěže: Mgr. Tom Václavík, tel.: 541 263 456, 776 760 700, tom@greenmarketing.cz
• Vyhlašovatel soutěže: Potravinářská komora ČR, Mgr. Zbyněk Boublík tel.: 296 411 193, boublik@foodnet.cz
• Spoluvyhlašovatel a odborná záštita: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Ing. Petr Trávníček, tel.: 583 216 609, pro-bio@pro-bio.cz, www.pro-bio.cz
• Partner: Veletrhy Brno, a.s., Hana Vildomcová, tel.: 541 152 894, hvildomcova@bvv.cz