Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sdělení SZIF k žádostem o restrukturalizační podporu

22/11/07
smf

Sdělení SZIF k žádostem o restrukturalizační podporu, podaným pěstiteli cukrové řepy . Zdroj: www.szif.cz
 

Sdělení SZIF k žádostem o restrukturalizační podporu, podaným pěstiteli cukrové řepy
21.11.2007
S ohledem na množící se dotazy, týkající se žádostí o restrukturalizační podporu, podaných pěstiteli cukrové řepy pro rok 2008/2009, kteří mají uzavřeny dlouhodobé smlouvy s cukrovarnickými podniky, SZIF sděluje, že těmto žádostem nemůže být vyhověno, pokud pěstitelé cukrové řepy v souladu se čl. 4a odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 320/2006, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1261/2007, nepředloží SZIF doklady o změně, případně ukončení smluvního vztahu s cukrovarnickým podnikem pro množství cukrové řepy, uvedené v žádosti o restrukturalizační podporu na rok 2008/2009.