Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Schválené Žádosti o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí PRV

09/11/07
smf

Schválené Žádosti o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí PRV . Zdroj: www.szif.cz
 

EPCF: Component cz.sap.szif.light.Cm_navigation.Zpravy, kkmemjehmceelbfbgjdggjbgcajfghce
IVIEW START

function get_help(id) {window.open(„/irj/portal/help?z_nw=1&z.hlpid=“+id,“help“, „width=700,height=500,resizable=yes,scrollbars=yes“);}

Státní zemědělský intervenční fond dne 8.11.2007 schválil 135 Žádostí o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu v celkové výši podpory 302.866.561,- Kč.
Státní zemědělský intervenční fond dne 8.11.2007 schválil 451 Žádostí o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu v celkové výši podpory 1.033.292.335,- Kč.
Zdroj: