Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Roste počet výrobců biopotravin i ekologických zemědělců

17/11/07
smf

Počet ekologických zemědělců se v porovnání s loňským rokem výrazně zvýšil, téměř o 350 farem. Zdroj: www.mze.cz
 

Roste počet výrobců biopotravin i ekologických zemědělců
 
Čeští zemědělci se stále více orientují na výrobu biopotravin. Podpora jejich produkce ze strany ministerstva zemědělství tak přináší konkrétní výsledky, k 31. říjnu 2007 bylo registrováno více než 220 výrobců biopotravin. Za poslední rok přibylo 75 nových výrobců biopotravin, z toho jen za poslední tři měsíce se nově zaregistrovalo téměř 30 nových výrobců biopotravin. Počet ekologických zemědělců se v porovnání s loňským rokem výrazně zvýšil, téměř o 350 farem.
 
Výrobci vidí produkci biopotravin jako dobrou podnikatelskou příležitost. Poptávka po biopotravinách je dlouhodobě vyšší než jejich nabídka,“ objasnil ministr zemědělství Petr Gandalovič. „K nárůstu počtu výrobců biopotravin přispívá také právě vyhlášená podpora  investičních projektů v rámci Programu rozvoje venkova,“ dodal.
 
Nově registrovaní výrobci biopotravin jsou zaměřeni především na zpracování biomasa a masných výrobků, produkci biovajec, biovína, nebo výrobu biopečiva. Mezi nově registrovanými výrobci biopotravin se objevují také výrobci specialit, např. knedlíků, baget, müsli tyčinek, nebo sladu pro produkci biopiva. K 31. říjnu 2007 hospodařilo ekologicky již  1 249farem. Výměra ekologicky obhospodařované plochy dosahuje téměř 310 000 ha. Podíl ekologicky obhospodařované plochy na celkové výměře zemědělské půdy je cca 7,2%. Výměra travních porostů dosahuje více než 250 000 ha.   
 
„Z hlediska produkce biopotravin je pozitivním jevem, že se zvyšuje výměra orné půdy v ekologickém zemědělství, která dosáhla celkové výměry téměř 30 000 hektarů. Za poslední rok se výměra orné půdy zvýšila o cca 5 000 hektarů,“ uvedl Petr Gandalovič.
 
Podrobné statistické údaje
 
31.10.2006
31.10.2007
Počet výrobců biopotravin
148
223
Počet ekofarem
912
1 249
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha)
274 859
306 995
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%)
6,45
7,21
Výměra orné půdy (ha)
23 162
28 008
Výměra trvalých travních porostů (ha)
225 983
253 308
Výměra trvalých kultur (sady, vinice) (ha)
988
1 721 (z toho 1 506 ha sadů a 215 ha vinic)
Ostatní plochy (ha)
24 726
23 958
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe