Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Protestní shromáždění 20.11.2007 v Praze.

19/11/07

Informace a požadavky k protestnímu shromáždění.

 
 
Protestní shromáždění před MZe ČR 20. 11. 2007 od 10:00 hod.
závěrečné informace a pokyny
 
 
Ideové směřování demonstrace
1)      Protest proti dalšímu zmenšování rozměru českého zemědělství (viz. leták pro účastníky)
2)      Protest proti celkové politice Mze směrem k nám (rovněž viz leták pro účastníky)
 
Konečný scénář akce
Ø      9.45 hod.         –          příchod před budovu Mze
Ø      10.00 hod.       –          zahájení demonstrace, projevy zástupců, předpokládané vystoupení    
ministra zemědělství
–          předání požadavků a daru představitelům Mze
Ø      11.00 hod.       –          pochod účastníků na Václavské náměstí, rozdávání letáků k českým potravinám, je třeba, aby šli všichni!
Ø      11.30 hod.       –          akce u Svatého Václava – rozdávání dárků kolemjdoucím
Ø      12.30 hod.       –          krátký závěrečný projev, poděkování účastníkům, rozchod
 
Další pokyny
  • zajistit maximální účast – hlavně ta rozhodne o úspěšnosti akce
·        je třeba jet s hodinovou časovou rezervou, počítat s nepříznivou dopravní situací v Praze
·        zaparkovat mimo centrum – před ministerstvem zemědělství ten den nezaparkujete, ani u řeky – tam budou ten den parkovat auta zaměstnanců Mze
·        hlavní pořadatel je tajemník AK Ing. Záhorka
 
Závěry organizačního štábu 16.11.2007 – viz následující dvě stránky
 
 
                                                                                                          Ing. Jan Veleba
                                                                                                          Prezident AK
 
Svaz chovatelů prasat Čech a Moravy Agrární komora České republiky
CENTROODBYT – národní odb. družstvo Zemědělský svaz České republiky
AGROPORK družstvo                                            ČM svaz zemědělských podnikatelů
Sdružení producentů prasat KOPRETINA
 
Požadavky na zmírnění dopadů krize odvětví chovu prasat v ČR
           
Chov prasat v ČR tvoří 12 % hrubé zemědělské produkce. Z celkových podpor 35,6 mld.Kč rozpočtu r. 2006 tvořily podpory chovatelů prasat 181 mil.Kč, tedy 0,5% a v letošním roce dále klesnou. Pokles tržeb odvětví v letošním roce dosáhne 2 mld.Kč, za období od roku 2001 již 10 mld. Kč a z dřívější soběstačnosti před vstupem do Evropské unie ve výrobě vepřového masa tato klesla za rok 2006 na úroveň 78,5% a bude dále výrazně klesat.
Cena zemědělských výrobců u prasat za 9 měsíců 2007 se snížila v průměru na 28,77 Kč/kg živé hmotnosti, což je částka o 3 Kč/kg nižší než ve stejném období v loňském roce, zatímco výrobní náklady výrazně narostly – hranice rentability začíná na úrovni 35 Kč/kg. 
Znamená to, že již dva po sobě jdoucí roky chovatelé prasat vyrábí se ztrátou, což je přímé ohrožení odvětví chovu prasat v ČR. Likvidace chovů by znamenala nevratný proces – trvalý odchod ošetřovatelského personálu mimo oblast zemědělství. Znamenala by také přímé ohrožení firem zpracovatelského průmyslu s třemi tisíci pracovních míst v jatečním průmyslu ve více než 100 subjektech.
Zatímco cena zemědělských výrobců u vepřového masa je dlouhodobě na nízké úrovni, spotřebitelská cena udržuje svoji hladinu z doby vyšší farmářské ceny a spotřebitel v konečném důsledku žádné snížení ceny vepřového masa nezaznamenal.
Pokud připustíme pád odvětví chovu prasat v ČR a z něho vyplývající nedostatek pro český trh nepostradatelného vepřového masa, pak se dočkáme razantního zvýšení spotřebitelských cen. Podobně, jako tomu je u mléčných výrobků
            V návaznosti na náš dopis ministrovi zemědělství ze dne 3.10.2007, č.j. 298/2007 a na vývoj situace u nás a v EU od té doby máme za potřebné zahájit realizaci následujících opatření, která by zmírnila dopady těžké krize odvětví chovu prasat v ČR:
V letošním roce:
1)      Dodatečně zařadit v rámci opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Programu rozvoje venkova ČR investiční projekty chovatelů prasat v rámci prvního kola příjmu projektů ve výši cca 85 mil. Kč, které nebyly zařazeny
2)      Navýšit prostředky na likvidaci kadaverů na plnou výši jejich úhrady
3)      Příplatek na čistotu prasat před dodávkou, obdoba Francie.
4)     Příplatek na dopravu.
5)      Zahájit program podpory preventivních provozních zdravotních opatření v chovech – vakcinace, dezinfekce.
V roce 2008:
1)      Zajistit vyhlášení nového kola přijímání projektů Programu rozvoje venkova – opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků s příslibem přijetí všech investičních projektů v chovech prasat. Termín vyhlášení – podle vývoje farmářské ceny, po jejím zotavení
2)      Zajistit prostředky na likvidaci kadáverů v plné výši
3)      Zavést podpory ozdravovacích opatření v chovu prasat pro posílení konkurenceschopnosti a to jak z prostředků EU, tak i z domácích zdrojů
4)      Zvýšit podporu pojištění zvířat prostřednictvím PGRLF na úroveň 30%
5)      Vyhlásit takový program podpory sdružování do odbytových organizací, který přinese skutečnou integraci prvovýrobců
6)      Iniciovat v Bruselu jednání o možnosti zkrmování masokostní moučky v chovech prasat křížem
7)      Řešit zákonem přiměřenost obchodních marží obchodních řetězců a to nejen u vepřového masa
8)      Prosadit systém „Risk managementu“ dotovaného prostředky, které budou získány prostřednictvím modulace z prvního pilíře Společné zemědělské politiky EU
 
Ve Velké Bíteši 16. listopadu 2007
 
Ing. Jaroslav Hajda, CSc.         Ing. Pavel Krejčík, CSc.            Ing. Zdeněk Stávek
předseda SCHP ČM                 ředitel CENTROODBYT         gen.ředitel AGROPORK
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Veleba                          Ing. Miroslav Jírovský                Ing. Zdeněk Koubek                      
Prezident AK ČR                      předseda ZS ČR                       předseda ČMSZP
 
 
                                          Ing. Josef Luka
                                          mluvčí sdružení KOPRETINA
 

                       

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství