Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přehled změn v nemocenském pojištění od 1. 1. 2008

30/11/07

Daňová reforma nemine ani oblasti nemocenského pojištění.

Zákon č. 261/2007 Sb.,  o stabilizaci veřejných rozpočtů, zasáhne také oblast nemocenského pojištění. Jakým způsobem?  Především odkládá účinnost nového zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb., kterému byla původní účinnost 1. 1. 2007 zákonem č. 585/2006 Sb. odložena na 1. 1. 2008) na 1. 1. 2009. Od 1. 1. 2008 novelizuje nyní uplatňovaný zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců a parametricky jej mění včetně vzniku nároku na nemocenské až od 4. dne nemoci. Rovněž odkládá účinnost doprovodných změn k novému zákonu o nemocenském pojištění, které obsahuje zákon č. 189/2006 Sb. ve znění zákona č. 585/2006 Sb. na 1. 1. 2009 (např. nové podmínky pro účast společníků a jednatelů na důchodovém pojištění).
Pro stanovení výše nemocenského se od 1. 1. 2008 zavádí místo dosud jednotné sazby ve výši 69 %, která platila od čtvrtého dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a nezávisela na délce doby poskytované dávky, sazba odstupňovaná, a to v závislosti na době trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény). Při krátkodobém poskytování nemocenského, tj. do 60. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti, bude sazba nižší než dosud (prvý měsíc ve výši 60 %, druhý měsíc ve výši 66 %); při delší dočasné pracovní neschopnosti dochází ke zvýšení dosavadní sazby na 72 %. Stejná kritéria se promítají od 1.1.2009 do nového zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.