Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Poslední rozloučení s hejtmanem Pardubického kraje

08/11/07
smf

Poslední rozloučení s hejtmanem Pardubického kraje Michalem Rabasem se uskuteční v sobotu 10. listopadu 2007 od 12 hod. ve smuteční síni krematoria v Pardubicích. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Poslední rozloučení s hejtmanem Pardubického kraje
(6.11.2007)

Počínaje patnáctou hodinou dnešního dne je v jednacím sále Rady Pardubického kraje na Komenského nám. v Pardubicích připravena kondolenční kniha. Veřejnost v ní může vyjádřit soustrast pozůstalým hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase. Kniha bude přístupna každý den po dobu otevření krajského úřadu (od 6 do 18 hod.), a to až do posledního rozloučení s hejtmanem Pardubického kraje Michalem Rabasem.
Poslední rozloučení s hejtmanem Pardubického kraje Michalem Rabasem se uskuteční v sobotu 10. listopadu 2007 od 12 hod. ve smuteční síni krematoria v Pardubicích.
Životopisná data Michala Rabase

Narodil se 9. června 1964 v Pardubicích. V roce 1982 maturoval na Gymnáziu v Pardubicích. V roce 1987 absolvoval národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Absolvoval odborné kurzy a stáže na institutu Ministerstva vnitra ČR, Vysoké škole ekonomické, Prague Business school, České národní banky, John Hopkins University a University Lusofona Lisabon.

V roce 1988 nastoupil jako referent na finanční odbor Okresního národního výboru v Pardubicích, v roce 1993 byl jmenován vedoucím finančního referátu Okresního úřadu Pardubice a současně zástupcem přednosty. V roce 1996 byl Vládou České republiky jmenován do funkce přednosty tohoto úřadu.

Do politiky vstoupil se vznikem krajů v roce 2000. V letech 2000 – 2004 byl statutárním zástupcem hejtmana Pardubického kraje a od prosince roku 2004 vykonával funkci hejtmana Pardubického kraje. V letech 2002 – 2004 působil jako místopředseda finanční komise Asociace krajů České republiky. Byl členem ODS a předsedou Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje.

Michal Rabas byl činný i ve společenské a charitativní oblasti. Od roku 2005 byl předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, v letech 1999 – 2005 předsedou a později místopředsedou správní rady Univerzity Pardubice, v letech 1996 – 2005 členem vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Byl také členem organizace s charitativním posláním LIONS Club Pardubice.

V roce 2006 se podrobil závažné operaci.