Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

PGRLF snižuje subvenci úroků z úvěrů

09/11/07
smf

PGRLF snižuje od 8.11.2007 subvenci úroků z úvěrů o 1%. Zdroj: www.pgrlf.cz
 

  • V posledních letech došlo k markantnímu zlepšení hospodaření zemědělských podniků. V souvislosti s touto skutečností finanční instituce dnes vyhodnocují podnikatelské záměry zemědělců obdobně jako v jiných odvětvích. Rozdíly v úrokových sazbách uplatňovaných u úvěrů vůči zemědělcům a u úvěrů v ostatních odvětvích jsou dnes minimální.
  • Protože podpůrné programy Zemědělec a Půda mají za cíl srovnání podmínek pro získání úvěrových prostředků mezi zemědělci a podnikateli z ostatních odvětví a rozdíl mezi podmínkami se zmenšil, rozhodlo představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu na svém zasedání dne 7.11.2007 snížit výši podpory subvencovaných úroků o jeden procentní bod.
    Základní sazba podpory ve formě subvence části úroků z úvěru bude proto u žádostí o poskytnutí podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., v rámci programů Zemědělec a Půda zaregistrovaných příslušnými regionálními pracovišti MZe počínaje dnem 8.11.2007 včetně, činit 3%.
    Zvýhodnění pro mladého zemědělce zůstává ve výši + 1,0%.
    Zachována zůstává rovněž podmínka, že úrokové zatížení příjemce plynoucí z úvěru musí činit minimálně 1% a podpora bude v této souvislosti Fondem úměrně upravena.
  • Zdroj: www.pgrlf.cz