Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Operační program ŽP – druhá výzva

05/11/07
smf

Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo 29. 10. 2007 druhou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí“ .Zdroj: www.env.cz
 

Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo 29. 10. 2007 druhou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí" podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Žádosti o podporu jsou přijímány od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008. Žádost je třeba doručit na příslušná pracoviště do 16 hod. posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Podmínky pro získání podpory naleznete ve Směrnici MŽP č. 7/2007 ve znění Dodatku č. 1 a Doplňků příloh. Všechny potřebné formuláře a dokumenty k vyplnění žádosti najdete v sekci Dokumenty.