Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nové poradenské centrum

29/11/07
smf

Neziskové organizace v Pardubickém kraji mohou od středy 28. listopadu 2007 využívat služeb nového poradenského centra, které s podporou Pardubického kraje zřídila Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Koalice nevládek Pardubicka otevřela nové poradenské centrum
Koalice nevládek Pardubicka otevřela nové poradenské centrum (28.11.2007)

Neziskové organizace v Pardubickém kraji mohou od středy 28. listopadu 2007 využívat služeb nového poradenského centra, které s podporou Pardubického kraje zřídila Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). Centrum, které sídlí v pardubické Husově ulici, bude radit neziskovému sektoru v oblasti účetnictví, daní, práva a získávání financí z fondů EU. Centrum slavnostně otevřeli radní Pardubického kraje pro oblast neziskového sektoru Miloslav Macela, předsedkyně správní rady KONEP Miluše Horská, náměstkyně primátora města Pardubic Štěpánka Fraňková a vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek (na fotografii zleva). 
„Cílem Koalice nevládek Pardubicka je poskytovat služby, které usnadní neziskovým organizacím jejich každodenní život a pomohou k jejich rozvoji“ říká Miluše Horská, předsedkyně správní rady Koalice.
V Pardubickém kraji je registrováno téměř 6000 neziskových organizací, drtivou většinu tvoří malá občanská sdružení. Téměř všechen čas a úsilí věnují tyto organizace přímé práci s dětmi, mládeží a dalšími cílovými skupinami a je pro ně obtížné vyrovnat se s nástrahami všech účetních, daňových a jiných předpisů, natož získat finance z fondů EU.
Ani větší nevládní organizace nemají prostředky na to, aby si mohly najmout profesionální poradce. Neziskové organizace se proto na řešení společných problémů v roce 2001 sdružily do Koalice nevládek Pardubicka a požádaly o podporu Pardubický kraj.
„Pardubický kraj má zájem na rozvoji neziskového sektoru a proto mimo jiné dlouhodobě podporuje aktivity Koalice nevládej,“ sdělil vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.
Díky podpoře Pardubického kraje zřídila Koalice nevládek stálou kancelář a poskytuje neziskovým organizacím v celém kraji profesionální účetní, ekonomické a daňové poradenství. „Aktuálním problémem neziskových organizací je přechod na podvojné účetnictví, a proto pořádáme na toto téma dva celodenní semináře vedené špičkovým auditorem a daňovým poradcem ing. Zdeňkem Urbanem. Semináře se uskuteční 5. 12. v Pardubicích a 11. 12. ve Svitavách. Otevřeli jsme také bezplatnou e-mailovou poradnu, na e-mailu: poradna@nevladky.cz je možné konzultovat účetní a ekonomické problémy s hlavním metodikem Junáka a vysokoškolským pedagogem ing. Janem Stejskalem, Ph.D.“, sdělila předsedkyně Horská.
„Koalice nevládek umí neziskovým organizacím poradit také jak získávat dotace ze strukturálních fondů, pořádá konference, semináře, kulaté stoly a provozuje informační server www.nevladky.cz, na kterém je možné najít veškeré informace,“ uvedl Jiří Krátký, ředitel kanceláře Koalice.

Zařazeno v Aktuality, Vzdělávání