Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nařízení usnadňující život producentům mléka

08/11/07
smf

Na dnešním jednání vláda schválila nové nařízení, které pomáhá producentům mléka. Zdroj: www.mze.cz
 

V Praze dne 7.11. 2007

 
Vláda schválila nařízení usnadňující život producentům mléka
 
 Na dnešním jednání vláda schválila nové nařízení, které pomáhá producentům mléka. Pro systém mléčných kvót toto vládní nařízení přináší několik pozitiv, jednak zohledňuje dočasné potíže s výrobní kapacitou, dále snižuje administrativní zátěž výrobcům mléka a navíc zachovává mléčné kvóty v případě převodu mezi manželi. Nařízení si nevyžádá nároky na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty, naopak ušetří administrativní náklady producentům mléka.
 
„Návrh nařízení vlády v rámci systému mléčných kvót umožňuje Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) zohlednit tzv. dočasné postižení výrobní kapacity producentů mléka, například při poškození budovy živelnou kalamitou. Dále ruší požadavek na vypracování informace o plnění individuálního referenčního množství mléka, kterou dosud museli producenti zasílat SZIFu každý měsíc,“ vysvětluje ministr zemědělství Petr Gandalovič a dodává: „Nové nařízení také ruší požadavek na producenty mléka vracet část kvóty do národní rezervy v případě darování mezi manželi.“
 
Návrh nařízení vlády v rámci systému mléčných kvót je v souladu s nařízeními ES č. 1788 z roku 2003 a č. 595 z roku 2004.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe