Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1319/2007

12/11/07
smf

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1319/2007 ze dne 9. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o používání krmiv z pozemků v prvním roce jejich přechodu na ekologické zemědělství

kterým se m

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1319/2007 ze dne 9. listopadu 2007,ění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o používání krmiv z pozemků

v prvním roce jejich p

řechodu na ekologické zemědělství