Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ještě k titulu PUZČ

17/11/07
smf

Ministr předpokládá, že PUZČ podepíše v nejbližších dnech s tím, že příjem žádostí bude možný od 2.ledna 2008. Zdroj: www.asz.cz
 

Asociace uspěla s návrhy k PUZČ

Na jednání předsednictva ASZ ČR v tomto týdnu opět zavítal 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. Hlavním tématem společného jednání vedení Mze se sedláky byla finalizace podmínek pro podpůrný titul Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Již téměř hotová pravidla pro tento titul Osy I. programu rozvoje venkova, která byla výsledkem jednání zástupců nevládních organizací se ministr zemědělství rozhodl ještě znovu přepracovat.
Hlavním impulsem dodatečných návrhů na změny byla demografická analýza zemědělců, která ze které vyplynulo, že o PUZČ by mohlo žádat až sedm tisíc zemědělců a mohlo by dojít ke zneužití celého dotačního programu. Na tento počet by samozřejmě nemohli v žádném případě stačit alokované finanční prostředky, jejich dosavadní výše umožňuje absorbovat pouze několik set žadatelů ročně.
Zástupci Mze proto zvažovali zavedení zpřísňujících podmínek do pravidel PUZČ. Jednalo se zejména o zvýšení hranice z 10 let předchozího hospodaření postupitele až na 15 let, což by například pro příští rok eliminovalo všechny žadatele, kteří z důvodu pomalého vydávání restitucí mohli zahájit činnost na navrácených gruntech až od roku 1993. Dalším návrhem bylo zvýšení příjmů ze zemědělské prvovýroby z 45% na 75%, což by zase negativně postihlo právě ty zemědělce, kteří se snažili diverzifikovat své zdroje příjmů.
 
Takové podmínky proto členové předsednictva ASZ ČR zcela zásadně odmítli. Zásadní zpřísnění podmínek by jednak neodpovídalo realitě a na druhé straně by zcela devalvovaly celý podpůrný program generační výměny zemědělců na venkově. Vedení Asociace soukromého zemědělství ČR, která sdružuje více než 2 tisíce převážně rodinných farem obavu Mze z neúměrného nárůstu žádostí o PUZČ nesdílí. Hlavním limitujícím faktorem žádostí o PUZČ budou počty mladých zemědělců – tj. nabyvatelů, kteří by v hospodaření postupitelů chtěli pokračovat.
Mechanismem, který vyloučí žadatele z řad tzv. pouze „papírových“ zemědělců bude zvýšení minimální hranice příjmů – tržeb na zhruba 600 tisíc korun ročně. Tím bude možné, aby mohli bez problémů požádat ti, kteří se zemědělstvím skutečně živí – respektive je zde předpoklad, že na farmách, které převyšují uvedený obrat je reálné, aby se mladý nástupce do budoucna z takového hospodářství mohl vůbec uživit. Vzhledem k tomu, že o PUZČ lze nově žádat i s výměrou od 0,5 ha budou moci žádat i zemědělci s menší výměrou, ale s intenzivní produkcí například zeleniny. Zavedením podmínky minimálního obratu v posledních třech letech budou, podle názoru ASZ, efektivně vyloučeni ti, kteří mají své příjmy ve zcela jiném oboru a pouze vlastní formální živnostenský list zemědělce.
Dále byla na intervenci ASZ ČR zrušena podmínka, podle které mladý zájemce o hospodaření musel mít již rok vydané osvědčení zemědělského podnikatele. Nově by postačila registrace nabyvatele k datu převodu farmy. Uplynulé pracovní jednání předsednictva ASZ ČR s 1. náměstkem Mze lze tedy hodnotit jako velmi produktivní. Asociace věří, že upravené podmínky této podpory po těchto dodatečných změnách budou umět dostatečně zabránit případným snahám o zneužití dotace. Zároveň by nastavené podmínky, v souvislosti s definitivním vyřešením daňové problematiky spojené s předvojem farem v rámci rodiny, měly být přijatelné pro skutečné zemědělce, tak, aby mohl být naplněn cíl opatření PUZČ, kterým je podpora generační výměně zemědělců na českém venkově.
 
O finálních úpravách v PUZČ písemně informoval 14.11. členy Asociace také ministr zemědělství. Ten odpověděl na žádost ASZ ČR o urychlené spuštění uvedeného titulu ještě do konce roku. Ministr předpokládá, že PUZČ podepíše v nejbližších dnech s tím, že příjem žádostí bude možný od 2.ledna 2008.
 
Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR

Zařazeno v Aktuality, ASZ ČR, Dotace