Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

29/11/07
smf

Informace ze SZIF –  komodity drůbeží  a vepřové maso, cukr, podpora na vinice. Zdroj: www.szif.cz
 
 

EPCF: Component cz.sap.szif.light.Cm_navigation.Zpravy, abnhdgllcadhkkeiphigjpbgifhdfeck
IVIEW START

function get_help(id) {window.open(„/irj/portal/help?z_nw=1&z.hlpid=“+id,“help“, „width=700,height=500,resizable=yes,scrollbars=yes“);}

Dne 26.11.2007 vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa. Toto nařízení zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1431/1994. O dovozní kvóty spadající pod toto nařízení se začíná žádat již prvních 7 dní měsíce prosince 2007.
Dne 26. listopadu 2007 vyšlo na Úředním věstníku EU nařízení Komise (ES) č. 1382/2007, které stanovuje prováděcí pravidla pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso. Toto nařízení zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1556/2006. O dovozní kvótu, která spadá pod toto nařízení je možné žádat již prvních 7 dní v prosinci 2007.
Oznámení o nabídkovém řízení č. 1059/2007/0006 na prodej cukru na trh Společenství z intervenčních zásob SZIF
Oznámení o nabídkovém řízení č. 1060/2007/0006 na prodej cukru z intervenčních zásob SZIF na vývoz