Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Francie řekla NE pěstování GMO plodin

19/11/07
smf

Prezident Francie Nicolas Sarkozy ohlásil na závěr dvoudenní ekologické konference v Paříži řadu opatření pro ochranu životního prostředí. Autor: Miroslav Šuta, zdroj: STUŽ

Sarkozy zmrazil pěstování GM plodin

Prezident Francie Nicolas Sarkozy ohlásil na závěr dvoudenní ekologické konference v Paříži řadu opatření pro ochranu životního prostředí.
Kromě záměru zakázat od roku 2010 používání energeticky neefektivních klasických žárovek, jde o plány na rozšíření železniční sítě o 2000 km nových tratí a na vybudování 1500 km nových tramvajových tratí, ale také o zmrazení pěstování geneticky modifikovaných plodin (GMO) ve Francii.
 
Nathalie Kosciusko-Morizet, která zastává funkci státního sekretáře v oblasti životního prostředí, uvedla, že během několika dní by měl platit zákaz pěstování geneticky modifikované kukuřice MON 810. Ta je jedinou komerční GM plodinou v Francie a v letošním roce byla v zemi pěstována na více než 20 tisících hektarech. Pěstování GMO je ale ve Francii žhavým společenským tématem, které vyvolává bouřlivé diskuse, a vedlo ke vzniku rozsáhlého protestního hnutí.
 
MON 810 je GM kukuřicí americké agrochemické firmy MONSANTO, do které byl genetickou manipulací vložen gen z bakterie, který vede k produkci bakteriálního toxinu v celé rostlině. Tento bakteriální jed má bránit GM kukuřici vůči zavíječi kukuřičnému, pro kterého je smrtelně jedovatý.
 
Komerční pěstování GM kukuřice MON 810 je nyní v rámci EU povoleno, ale některé země její pěstování na svém území zakázaly. Maďarsko zakázalo pěstovaní MON 810 v roce 2005 na základě vědeckého výzkumu maďarských expertů, kteří poukázali na rizika GM kukuřice MON 810, jež může mít škodlivý vliv na některé živočišné druhy.
 
Kromě Maďarska je tato GM kukuřice firmy MONSANTO zakázána také v Rakousku, Polsku a v Řecku. Uvedené země vydané zákazy odůvodňují mimo jiné i neexistencí řádného monitorovacího plánu, jenž pro GM plodiny vyžaduje platná evropská legislativa. Německé úřady zakázaly prodej osiva GM kukuřice MON 810 na jaře roku 2007 vzhledem k tomu, že stávající monitorovací plán neumožňuje odhalit rizika prokázaná novými vědeckými studiemi. Švýcarsko na základě výsledků referenda vyhlásilo pětileté moratorium na pěstovaní všech GM plodin.
 
V České republice je komerční pěstování GM kukuřice MON 810 povoleno, a to dokonce i v chráněných územích včetně evropsky významných ekologických oblastí systému NATURA 2000. Podle sdělení ministerstva zemědělství se v roce 2007 pěstovala GM kukuřice MON 810 v Česku na ploše zhruba 5 000 hektarů.
 
Ve Francii se má o ekologických opatřeních debatovat i v příštích měsících. Do koncem roku má být dopracován koncept tzv. zelené revoluce, ke které se Sarkozy zavázal během předvolební kampaně. V první polovině roku 2008 by pak měl projednat parlament návrh příslušného zákona.
 
 Vydáno : 16.11. 2007 ; Autor : Mgr. Světluše Bodoková
Zdroj: Miroslav Šuta, STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život, 15. 11. 07