Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EK souhlasí s elektronickým označováním ovcí a koz

27/11/07
smf

EK na svém zasedání dne 16. listopadu 2007 přijala zprávu k návrhu o povinném elektronickém značkování ovcí a koz v rámci území Evropské Unie. Autor: Petr Kučera, zdroj: www.strukturalnifondy.info
 

Evropská komise souhlasí s elektronickým označováním ovcí a koz

Evropská komise na svém zasedání dne 16. listopadu 2007 přijala zprávu k návrhu o povinném elektronickém značkování ovcí a koz v rámci území Evropské Unie. Elektronické značkování je nezbytným nástrojem pro zajištění zdraví těchto přežvýkavců a zároveň pro potravinové bezpečí. V roce 2003 byl v tomto kontextu sestavena nová legislativa týkající se právě identifikace ovcí a koz, (Nařízení (EC) 21/2004) ve které si členské státy odsouhlasily, že značkování musí být zavedeno v rámci EU. Zpráva, která byla přijata na výše zmíněném zasedání EK presentuje výsledky pilotních projektů, které se uskutečnily v několika členských státech a které ukazují, že elektronická identifikace by mohla být velmi účinná. Přesné datum pro používání elektonického systému ještě není známo, ale je velice pravděpodobné, že tomu nebude dříve než po příjetí Nářízení Evropské komise.