Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny v programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti

03/10/07
smf

Informace ze SMA ČR o připravovaných změnách v programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Autor: Jaroslav Trávníček, SMA ČR

Změny v programu Předčasné  ukončení zemědělské činnosti
 
Od počátku letošního roku není možné podávat žádosti do programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti, jelikož Státní zemědělský intervenční fond k 31. prosinci 2006 pozastavil příjem žádostí. Původní program, který byl ošetřen vládním nařízením, by se měl spustit nejpozději do konce tohoto roku. Dojde ovšem k určitým odlišnostem proti předchozímu vládnímu nařízení.
 
Zásadní změnou je legislativní ukotvení programu. V letech 2005 a 2006 program fungoval na základě vládního nařízení č. 69/2005 Sb. Nyní bude součástí pravidel Programu rozvoje venkova. Půjde tedy o projektové opatření, takže na rozdíl od dřívějška bude každý žadatel (postupitel) předkládat projekt ukončení své zemědělské činnosti, který bude obsahovat i záměry nabyvatele.
 
Prokazování podnikání
Další změnou je podmínka kladená na postupitele, který bude muset deset let prokazovat zemědělské podnikání. Dosud stačilo deset let v zemědělství, přičemž minimálně poslední tři roky na vlastní jméno a vlastní odpovědnost. Pokud by tedy žadatel (postupitel) podnikal méně než deset let bezprostředně před podáním žádosti, nemá na dotaci nárok.
 
Věková hranice
Věková hranice pro nabyvatele se zvyšuje až na padesát let na rozdíl od čtyřiceti let ve stávající verzi. Nabyvatelem bude moci být buď začínající zemědělec, který současně žádá o opatření 1.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců (ZČMZ), nebo kterýkoli zemědělec do padesáti let, ovšem musí mít minimálně dvanáctiměsíční podnikatelskou historii. Nepřímo se tím vyřadí okruh nabyvatelů, kteří nežádají o ZČMZ a zároveň nehospodaří déle než dvanáct měsíců. Nicméně tato podmínka je ukotvena v nařízení Rady ES č. 1698/2005, přičemž evropské legislativě podléhají podmínky opatření.
 
Minimální výměra
Změnou je minimální výměra, při které může žadatel vstoupit do programu, která se snižuje na 0,5ha, což je řešení pro pěstitele speciálních plodin, například vinaře, zahradníky, které limitovala pětihektarová hranice uvedená ve stávajícím nařízení.
 
Výpočet dotace
Částku dotace bude tvořit součet paušální sazby ve výši 75 000 Kč, ke které se bude připočítávat 4700 korun za každý převedený a doložený hektar zemědělské půdy, a to až do výše 30 ha. Stávající sazba na hektar činila 4500 korun.
 
Převod podniku
Nadále by měly být zachovány dvě formy převodu zemědělského podniku, a to jak darem v případě přímé linie, tak prodejem v ostatních případech. V souvislosti s daňovými změnami jde o velmi pozitivní zprávu pro postupitele, kterým odpadne značná daňová zátěž.
 
Současný stav
Momentálně jsou podmínky pravidel projednávány v pracovní skupině při Ministerstvu zemědělství ČR, kam SMA ČR zasílá své připomínky. Následovat bude vnitřní připomínkové řízení MZe a podpis ministra zemědělství pod uvedený dokument. Posléze se očekává zahájení příjmu žádostí. O aktuálních změnách budeme průběžně informovat.
 
Autor: Jaroslav Trávníček, SMA ČR
 
Zdroj: Zemědělec 40/2007