Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Portál farmáře nabízí komplexní údaje o mléčných kvótách

30/10/07
smf

Producenti mléka, respektive držitelé mléčných kvót v ČR, mají  od dnešního dne na „Portálu farmáře SZIF“ k dispozici novou aplikaci. Zdroj: www.agris.cz, 29.10.2007

Portál farmáře nabízí komplexní údaje o mléčných kvótách

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) opět rozšiřuje svůj servis zemědělským podnikatelům. Informoval o tom dnes mluvčí Fondu Vilém Frček. Producenti mléka, respektive držitelé mléčných kvót v ČR, mají podle něj od dnešního dne na „Portálu farmáře SZIF“ k dispozici novou aplikaci.
Zaregistrovaní držitelé mléčných kvót mohou na Portálu farmáře SZIF vidět aktuální informace vztahující se k jejich osobě. V přehledných tabulkách si prvovýrobci mohou ověřit výši své přidělené kvóty, resp. individuálního referenčního množství (IRM), její plnění dle jednotlivých měsíců, včetně všech operací (převody, přechody, změny), které s kvótami za dané kvótové roky provedli. Dále si mohou zkontrolovat data, která o nich poskytuje odběratel. K dispozici mají data od vstupu České republiky do Evropské unie, tedy od 1. května 2004.
SZIF již v předstihu zaslal všem producentům mléka formulář, který je nutný k získání přístupu do Portálu farmáře SZIF.
Portál farmáře SZIF (kam je přístup přes www.szif.cz) dosud umožňoval zejména sledovat informace o stavu administrace podaných žádostí o finanční podporu z hlavních dotačních titulů. Nyní se tak stává pro určitý okruh zemědělských podnikatelů ještě zajímavějším. Fond bude služby Portálu farmáře SZIF i nadále rozšiřovat, tak aby byl zemědělské veřejnosti co nejužitečnější. Do budoucna se chystá i možnost plně elektronického podávání žádostí.
Jak si zajistit přístup na Portál farmáře SZIF:
Je nutno podat žádost na místně příslušném pracovišti ZA-PÚ (Zemědělská agentura – Pozemkový úřad) na formuláři „Žádost o přístup do registrů ministerstva zemědělství a Portálu farmáře SZIF“, který SZIF již všem producentům mléka zaslal. Rovněž je možné formulář získat u příslušné ZA-PÚ.
Po vyplnění formuláře ověří ZA-PÚ identitu žadatele a v případě, že žadatel figuruje v registrech MZe, respektive je žadatelem o dotace u SZIF, budou mu předány přihlašovací údaje ve tvaru Přihlašovací jméno login a heslo.
Ti žadatelé, kteří již v minulosti o přístup do registrů ministerstva zemědělství požádali a tyto přihlašovací údaje jim již byly přiděleny a zároveň od roku 2004 podali žádost o minimálně jednu z hlavních dotací, mají přístup na Portál farmáře SZIF automaticky.
Registrovaní uživatelé se pak mohou na Portál farmáře SZIF přihlásit z internetových stránek SZIF www.szif.cz pomocí odkazu “Přihlášení“ v pravém horním rohu hlavní stránky.
V nastavení Portálu Farmáře mají také registrovaní uživatelé možnost aktivovat si tzv. „zasílání informací na e-mail.” Jedná se o bezplatnou službu, poskytovanou SZIF, a to jak odborné, tak i laické veřejnosti. Uživatel Portálu Farmáře si tak může nastavit zasílání aktuálních informací z vybraných zemědělských okruhů rovnou do své e-mailové schránky.
Zdroj: www.agris.cz ,29.10.2007

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR