Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela zákona o účetnictví

19/10/07
smf

Novela zákona o účetnictví přijatá v rámci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů posouvá hranici pro povinnost vedení účetnictví. Zdroj: www.du.cz
 

Novela zákona o účetnictví  
Novela zákona o účetnictví přijatá v rámci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů posouvá hranici pro povinnost vedení účetnictví.

Od roku 2008 budou nově povinny vést účetnictví jen ty fyzické osoby (nezapsané v obchodním rejstříku), jejichž roční obrat přesáhne hodnotu 25 mil. Kč (v současné době  15 mil. Kč). 
Novela zákona o účetnictví v přechodných ustanoveních pamatuje i na FO, které se do povinnosti vést účetnictví už dostaly.
  • Fyzické osoby (nezapsané v obchodním rejstříku), které se již  účetními jednotkami staly, ale jejich obrat v roce 2006 nepřesáhl hodnotu 25 mil. Kč, nebudou mít povinnost ukončit vedení účetnictví až po pěti letech.
  • Fyzické osoby (nezapsané v obchodním rejstříku), které by v roce 2008 měly začít vést účetnictví, ale jejich obrat v roce 2006 nepřesáhl 25 mil. Kč, nebudou mít povinnost začít vést účetnictví.

15.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer