Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví

01/10/07
smf

Nové formuláře žádosti o poskytnutí dotace na zalesňování zemědělské půdy pro rok 2007. Zdroj www.szif.cz 

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví
Nové formuláře žádosti o poskytnutí dotace na zalesňování zemědělské půdy pro rok
2007
Dne 1.10. 2007 nabývá účinnosti nové nařízení vlády 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro
poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, na základě kterého lze od 1.10. 2007 podávat žádosti o
poskytnutí dotace na zalesňování zemědělské půdy.
V sekci PRV/EAFRD – Osa II – 2.1. Zalesňování zemědělské půdy jsou umístěny nové formuláře na
žádost o poskytnutí dotace na zalesňování zemědělské půdy pro rok 2007, které je možno si
prohlédnout, popřípadě stáhnout.
Žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění se podávají na místně příslušné Zemědělské agentuře a
pozemkovém úřadě (ZA-PÚ). Žádost o dotaci musí být doručena na příslušné ZA-PÚ nejpozději do 30.11.
2007.
Ing. Lubomír Svoboda
Oddělení PP a environmentálních podpor