Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Co nás čeká od 1. ledna 2008?

11/10/07
smf

Reforma veřejných financí podepsána prezidentem – co nás čeká od 1. ledna 2008? Zdroj: www.ucetnisvet.cz
 

Reforma veřejných financí podepsána prezidentem – co nás čeká od 1. ledna 2008?

ikony: e-mail, tisk

Prezident Václav Klaus podepsal dne 5. 10. 2007 zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Přinášíme přehled nejdůležitějších změn, které reforma zavádí od 1. ledna 2008.
 
 Co se mění:
1. Sazba daně z příjmů fyzických osob – 15 % ze superhrubé mzdy
Zavádí se jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % od příštího roku a 12,5 % od roku 2009 namísto současného systému čtyř daňových pásem ve výši 12, 19, 25 a 32 %. Daň bude počítána z tzv. superhrubé mzdy, tedy včetně pojistného placeného zaměstnancem i zaměstnavatelem – ve skutečnosti tedy bude činit 23,1 %, respektive 19,5 % v roce 2009.
  MZDOVÁ KALKULAČKAkolik bude činit Váš čistý příjem od 1. ledna 2008 si můžete spočítat zde
2. Daňové slevy na poplatníka – zvýší se na 24 840 Kč ročně
Daňové slevy na poplatníka, jeho nepracujícího manžela nebo nepracující manželku se v roce 2009 sníží na 16 560 Kč ročně, jejich zvýšení ze současných 7 200 Kč na 24 840 Kč ročně tak bude zachováno jen pro rok 2008.
3. Daňová sleva na dítě – v roce 2008 se zvýší a pak sníží
Daňová sleva na dítě se má dvakrát změnit v řádu stokorun příští rok a v roce 2009. Nejdříve se zvýší v souvislosti se zavedením poplatků u lékaře a rok na to se v souvislosti se snižováním daně z příjmu zase sníží. Nyní činí 6000 korun.
4. Sazba daně z příjmů právnických osob – sníží se na 21 %
Dochází ke snížení daně z příjmu právnických osob z nynějších 24 % na 21 % v příštím roce, na 20 procent v roce 2009 a na 19 procent v roce 2010.
5. Snížená sazba DPH – zvýší se na 9 %
Snížená sazba DPH se zvušuje z 5 % na 9 %.
6. Spotřební daň u cigaret – zvýší se na 28 % a 1,03 Kč za kus 
Spotřební daň u cigaret se má zvýšit u procentní části ze současných 27 na 28 %, u pevné části z 88 haléřů na 1,03 Kč za kus. Celkově má činit nejméně 1,92 koruny za kus namísto současných 1,64 Kč za kus. Vláda původně navrhovala pevnou část sazby 96 haléřů a minimální celkovou daň 1,8 koruny za kus.
7. Porodné – sníží se na 13 000 Kč za každé dítě
Má se vyplácet 13 000 korun za každé dítě (současná výše porodného je 17 760 korun).
8. Rodičovská dovolená – možnost výběru ze tří variant
1) dvouletá dovolená s příspěvkem 11 400 Kč měsíčně.
2) tříletá dovolená s příspěvkem 7 600 Kč měsíčně.
3) čtyřletá s příspěvkem 7 600 Kč do 21 měsíců věku dítěte a pak 3 800 Kč měsíčně.
9. Přídavek na dítě – pevná výše od 500 do 700 Kč podle věku dítěte
Pevná výše od 500 do 700 Kčpodle věku dítěte, získají ho rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima, nyní do čtyřnásobku minima.
10. Zpřísnění podmínek pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří aktivně nehledají práci
Dávky pomoci v hmotné nouzi se pro ně budou počítat pouze z existenčního minima, netýká se osob nad 55 let, částečných invalidů a rodičů pečujících o dítě do 12 let. Ruší se zvýšení dávek v hmotné nouzi o 600 korun po 12 měsících nezaměstnanosti.

 Co se zavádí:
1. Ekologické daně
Zavádí se ekologické daně u elektřiny, zemního plynu a tuhých paliv.
2. Skupinová registrace k DPH
Skupinová registrace pro podniky, které jsou vzájemně úzce spojeny finančními, hospodářskými a organizačními vazbami.
3. Poplatky ve zdravotnictví
Pacienti budou platit:
– 30 Kč za návštěvu praktického lékaře, pediatra, zubaře, gynekologa, ambulantního specialisty, klinického psychologa a logopeda.
– 30 Kč za položku na receptu.
– 60 Kč za den v nemocnici, lázních, dětských léčebnách a ozdravovnách.
– 90 korun za návštěvu pohotovosti a lékařskou službu první pomoci, pokud nenaváže hospitalizace.
Poplatky se nevztahují na ochranné léčení nařízené soudem, na léčení infekčního onemocnění a na občany v hmotné nouzi s potvrzením.
Poplatek 30 Kč bude odpuštěn při dlouhodobém sledování vážných a chronických pacientů, při prevenci, včetně péče v těhotenství, při hemodialýze a při odběru krve, plazmy a kostní dřeně.
Poplatky mají hradit všechny děti, kompenzovat ho má daňová sleva na děti ve výši 240 Kč.
Poplatky se hradí do 5 000 Kč za rok, do limitu se počítají jen poplatky za recept, doplatky na nejlevnější variantu užívaného léku a návštěvu lékaře.
Poplatek zůstane zdravotnickému zařízení, úměrně tomu se sníží úhrady; lékárnám se úměrně sníží marže, a to v určitém koeficientu podle počtu vydaných léků.
Zdravotnické zařízení dostane pokutu až 50 000 Kč, pokud poplatky nebude vybírat.
Ceny léků a úhrady ze zdravotního pojištění nově stanoví Státní ústav pro kontrolu léčiv, dosud určovalo ceny ministerstvo financí a úhrady ministerstvo zdravotnictví.
4. Strop pro sociální a zdravotní pojištění
Strop se zavádí na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy. Zaměstnanci z příjmu nad tuto hranici nebudou platit sociální a zdravotní pojištění (podle současné právní úpravy existuje maximální vyměřovací základ pro pojistné jen pro osoby samostatně výdělečně činné).

 Co se ruší:
1. Registrační pokladny
2. Minimální základ daně
3. Zvýšení dávek v hmotné nouzi o 600 korun po 12 měsících nezaměstnanosti
4. Automatické valorizace životního minima a sociálních dávek
5. Příspěvek 1000 Kč pro rodiče prvňáčků
5.10.2007