Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Biomasa – alternativní palivo z hlediska chemického složení

11/10/07