Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Regionální operační program Severovýchod

19/09/07
smf

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 1. výzvu pro předkládání žádostí do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 – 2013. Zdroj: www.rada-severovychod.cz
 

1. výzva
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 1. výzvu pro předkládání žádostí do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 – 2013.
Žadatelé v rámci oblasti podpory 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a v rámci oblasti podpory 5.1 – Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP mohou předkládat své projekty od 17. září 2007 na příslušném Územním odboru realizace programu.
Další podmínky jsou žadatelům k dispozici zejména :
  • v rámci textu výzvy k příslušné oblasti podpory,
  • v Příručce pro žadatele a příjemce,
  • v Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod.
Výzva pro předkládání žádostí :
Kompletní text výzvy pro oblast podpory 1.1 naleznete zde
Kompletní text výzvy pro oblast podpory 5.1 naleznete zde
Příručka pro žadatele a příjemce :
Příručku pro žadatele a příjemce naleznete v sekci Regionální operační program / Dokumenty.

Aktuální verze Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Prováděcího dokumentu – září 2007