Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Předčasný odkup předmětu leasingu

19/09/07
smf

Jak postupovat při předčasném odkoupení předmětu leasingu? Zdroj: Česká daňová správa

Předčasný odkup předmětu leasingu  
Jak postupovat při předčasném odkoupení předmětu leasingu?

Finanční úřad zjistil při kontrole daně z příjmů právnických osob, že si daňový subjekt do daňově účinných nákladů za rok 2003 a 2004 zahrnul nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku (automobilu).

Daňový subjekt však finanční leasing předčasně ukončil a předmět leasingu odkoupil, čímž však nedodržel základní zákonné podmínky týkající se doby nájmu a kupní ceny předmětu leasingu pro uznání nákladů z finančního leasingu (dle § 24 odst. 4 zákona o daních z příjmů).
Proto měl při předčasném odkupu předmětu leasingu postupovat podle speciálního ustanovení pro tento případ, tj. dle ustanovení § 24 odst. 5 téhož zákona. Dle tohoto ustanovení lze v případě předčasného odkupu předmětu leasingu uznat nájemné z finančního leasingu do daňově účinných nákladů pouze za podmínky, že kupní cena hmotného majetku nebude nižší než jeho zůstatková cena, což v daném případě nebylo splněno, a ani nebylo podáno dodatečné daňové přiznání.
Proto správce daně snížil vykázanou daňovou ztrátu za rok 2003 a za rok 2004 o stovky tisíc korun. Současný stav případu: Daňový subjekt se proti platebnímu výměru neodvolal.
7.9.2007, Zdroj: Česká daňová správa

Zařazeno v daně a účetnictví