Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podpora na pojištění plodin a zviřat  z PGRLF

21/09/07
smf

Podmínky poskytování finanční podpory prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a zemědělského fondu včera na vládě představil ministr zemědělství Petr Gandalovič. Zdroj: www.mze.cz
 

Podmínky poskytování finanční podpory prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a zemědělského fondu včera na vládě představil ministr zemědělství Petr Gandalovič. Pro letošní rok se počítá s vyčleněním částky přibližně 300 milionů korun. Princip podpory spočívá ve vyplacení finančního příspěvku na pojištění hospodářských zvířat a plodin, které zemědělští podnikatelé uhradili za pojištění proti některým nepříznivým klimatickýma zooveterinárním jevům.
 
„Jde nám o to, aby se farmáři pojistili proti možným rizikům. V případě hospodářských zvířat jim budeme refundovat dvacet procent prokazatelně uhrazených nákladů na pojištění,  pěstitelům třicet pět, respektive u speciálních plodin až padesát procent,“ uvedl mj. ministrzemědělství Petr Gandalovič. „Věříme, že tato strategie bude nejen zmenšovat případnou zátěž na státní rozpočet, ale povede postupně navíc ke snižování sazby pojištění,“ dodal.
 
Finanční podporu pojištění poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. z výnosu majetku již od roku 2004, pro letošní rok se počítá s vyčleněním částky přibližně 300 mil. Kč. Cílem poskytování takovéto podpory je eliminace rizika požadavku na náhradu škody ze státního rozpočtu v případě vzniku výrazně nepříznivých klimatických nebo zooveterinárních událostí.
 
Podmínky pro poskytování této podpory jsou v souladu s „Pokyny společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví pro období 2007-2013“ a jsou uvedeny v „Zásadách pro poskytování finanční podpory pojištění pro rok 2007 Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.
  
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace