Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství

03/09/07
smf

Již potřetí je září vyhlášeno v České republice za Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství. Zdroj: www.mze.cz
 

  
Září proběhne opět ve znamení biopotravin a ekologického zemědělství
 
Již potřetí je září vyhlášeno v České republice za Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství. Kampaň probíhá za podpory Ministerstva zemědělství, které její vznik v roce 2005 iniciovalo. Cílem je seznámit veřejnost s informacemi o ekologickém zemědělství a produkci biopotravin a v co největší míře podpořit český trh s biopotravinami. Do akce se zapojí desítky ekologických farem, výrobců a prodejců biopotravin v celé zemi. Během celého září se tak mohou spotřebitelé v různých regionech ČR seznámit s  ekologickým zemědělstvím nebo ochutnat biopotraviny.
 
„Hlavní událostí letošního roku v oblasti ekologického zemědělství byl výrazný nárůst počtu ekologických zemědělců, výrobců biopotravin a ekologicky obhospodařované půdy v ČR,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.V letošním roce tak pokračuje trend z minulého roku, kdy výrazně přibývalo ekologických farem. „Zatímco v roce 2005 ekologicky hospodařilo 829 podniků, vloni to bylo již 963 podniků a za prvních pět měsíců letošního roku se jejich počet zvýšil o dalších téměř 200 na celkových 1146 farem,“ dodává Petr Gandalovič.
 
Významně, o 35 tisíc hektarů, se v letošním roce rozšířila ekologicky obhospodařovaná plocha, která ke konci května činila 315 581 hektarů. Její podíl na celkové výměře zemědělské plochy představuje 7,4 procenta oproti 6,6 procent z loňského roku. Většina ekologicky obhospodařovaných pozemků (81,8 procenta) je zatravněných. Jejich výměra se zvýšila na téměř 260 tisíc hektarů. Podíl zatravněných pozemků na celkové ekologicky obdělávané ploše se však v porovnání s minulým rokem mírně snížil – o 0,7 procenta. Podíl orné půdy stoupl z loňských 8,3 na 9,7 procenta. Je určitě pozitivní, že se zvyšuje také výměra ekologicky obdělávané orné půdy, jejíž výměra se rozrostla o více než  7000 hektarů a celkově již překročila 30 tisíc hektarů.
 
Zájem o ekologické hospodaření podnítilo především zvýšení podpor z Programu rozvoje venkova. Vzrostly nejen dotace na obhospodařovanou plochu, ale ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin jsou výrazně zvýhodněni v investičních podporách, které mohou získat na základě projektů.
 
 
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace
Praha 31. srpna 2007, zdroj: www.mze.cz