Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Britští vegetariáni zahájili boj proti emisím z dobytka

26/09/07

Světové stádo asi 1,4 miliardy krav produkuje při přežvykování značné množství plynů, které zatěžují světové klima

Britští vegetariáni zahájili boj proti emisím z dobytka

Britští vegetariáni zahájili novou inzertní kampaň proti dobytku – jejich inzeráty s obrázkem zadku krávy a s hlavním heslem "Tiché, ale smrtelné" upozorňují na to, že světové stádo asi 1,4 miliardy krav produkuje při přežvykování značné množství plynů, které zatěžují světové klima.

Podle údajů Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO), která sídlí v Římě, se zemědělství podílí na skleníkovém efektu 18 procenty, což je více než globální doprava.

Britská Vegetariánská společnost má jako patrony sira Paula McCartneyho a jeho dceru Stellu. Zatím byla proti pojídání masa především z etických důvodů. Nyní k tomu přidala důvody ekologické.

"Škodlivé plynné emise" ze skotu a dalších zemědělských zvířat podle inzerátů způsobují životnímu prostředí větší škody než doprava. Inzerát končí prohlášením, že "nejde jen o horký vzduch". Akce má podle mluvčího společnosti přimět čtenáře, aby se více zamysleli nad vztahem jídla a životního prostředí.

Britští vegetariáni nejsou první, kteří se snaží záležitost řešit. Zemědělská univerzita Hohenheim ve Stuttgartu v březnu oznámila, že vyvíjí tablety proti říhání, škytání a pšoukání hospodářského dobytka, kterým se do ovzduší dostává metan. "Koncentrace metanu v ovzduší se v posledních letech podle odhadů zešestinásobila a podílí se až 20 procenty na skleníkovém efektu," argumentoval profesor Winfried Drochner z univerzitního ústavu pro výživu zvířat, který pilulku zkouší. Podle jeho propočtů hovězí dobytek přispívá asi čtyřmi procenty ke změnám v ovzduší a jeho podíl roste.

Fakt, že krávy metan produkují, je znám dlouho a jde o přirozený proces. Plyn váže vodík, který vzniká jako odpadní produkt při žvýkání trávy. Drochner vysvětluje, že toto mikrobiologické vylučování se nazývá fermentace, která je pro přežvýkavce životně důležitá.

Proti tomu chtějí vědci nasadit obří tabletu velkou asi jako pěst. Extrahuje se z naklíčeného obilí a dalších přídavných látek. Pilulka tak obsahuje látky, které omezují tvorbu metanu. Když se uhnízdí v kravském žaludku, má prý působit až šest týdnů.

Tento způsob redukce je prý nejen ekologický, ale pro chovatele také ekonomicky zajímavý. Omezení metanu přináší zvířatům i lepší látkovou výměnu. Výsledkem má být, že krávy budou zdravější a mohou podávat s menším množstvím krmiva lepší výkony, pokud jde o produkci mléka a masa.

Kromě Němců se možnostmi omezování metanu hospodářských zvířat zabývají například i vědci ve skotském Aberdeenu, kteří se soustřeďují na krmení pro ovce. Australané zase experimentují s očkováním.

Jiří Majstr