Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výroba krmiv v EU v roce 2006

06/08/07
smf

V roce 2006 dosáhla výroba krmných směsí v EU 141,7 mil. tun, což je o 0,2 % méně než v roce 2005. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Výroba  krmiv v EU v roce 2006

V roce 2006 dosáhla výroba krmných směsí v EU 141,7 mil. tun, což je o 0,2 % méně  než v roce 2005.
Na celkové výrobě se podle FEFAC (Evropské sdružení výrobců krmiv) podílelo deset nových členských států  asi 16 mil. tun. Podle očekávání byla v první polovině roku 2006  výroba krmiv pro drůbež ovlivněna závažným poklesem spotřeby drůbežího masa v důsledku ptačí chřipky; celkový objem výroby krmných směsí klesl o 4 %.
Významné snížení výroby  zaznamenaly  středozemní státy:  Francie (-6 %), Itálie (-8 %)  a Španělsko (-9 %). Z předních výrobců krmiv pro drůbež  byl pozitivní vývoj  zaznamenán pouze v Polsku (téměř + 7 %).
Poptávka po krmivech pro skot se mírně zvýšila (o 1 %). Po třech letech velkého sucha se v roce 2006 zlepšily pěstební podmínky na Iberském poloostrově, kde se zvýšila  produkce objemné píce a snížila se poptávka po krmných směsích a to ve Španělsku o 13 % a v Portugalsku o 17 %. Ve většině ostatních zemí byl zaznamenán růst poptávky po krmných směsích: v Nizozemsku o 2 %, v Irsku o  17 %  a v Polsku o 20 %.
Po několika za sebou jdoucích letech poklesu výroby prasat v 10 nových členských státech EU došlo k její obnově a ke zvýšení výroby krmiv pro prasata o 7 %, především v  Polsku.
Situace byla podobná v Nizozemsku, kde po téměř deseti letech poklesu došlo ke zvýšení produkce krmiv pro prasata  v roce 2006 o 4 %. Na druhé straně se snížila výroba krmiv pro prasata ve Španělsku o 0,3 % většinou v důsledku produkce prasat s nižší  jatečnou hmotností.
Ve výrobě všech druhů krmných směsí je Francie na prvním, Německo na druhém a Španělsko na třetím místě. Německo je hlavním výrobcem krmiv pro skot, Španělsko krmiv pro prasata a Francie vede ve výrobě krmiv pro drůbež.
Výhled na rok 2007. Klíčovou otázkou pro rok 2007 je,  jak současná poptávka po obilovinách a olejninách využívaných na výrobu biopaliv ovlivní sektor živočišné výroby  a celkovou bilanci krmiv v EU.
Podle FEFAC dojde ke konkurenci mezi  využíváním půdy pro pěstování obilovin pro výrobu biopaliv a  pro pěstování objemné píce pro skot a to v takových  zemích jako je Německo, které mohou ovlivnit poptávku po krmných směsích. I když zvýšení cen za obiloviny v EU může přimět farmáře k prodeji obilovin na trhu a k nákupu krmných směsí. Zdroje objemné píce v roce 2006-2007 by měly být mnohem lepší než v minulých letech, speciálně na Iberijském poloostrově.
Poptávka po krmivech pro skot by v roce 2007 měla zůstat stejná. Očekává se, že i výroba krmiv pro prasata bude stabilizovaná a že mírné zvýšení produkce vepřového masa bude kryto lepším zootechnickým managementem, speciálně lepší konverzí krmiva.
Pokud se týká drůbeže, FEFAC předpokládá určitou obnovu výroby krmiv především  v Itálii, což bude znamenat  1% zvýšení  výroby v rámci EU-25.  Výroba by měla dosáhnout 142 mil. tun a měla by být na téměř stejné úrovni jako v roce 2006. Dva nové členské státy – Rumunsko a Bulharsko dohromady vyrábějí okolo 2,5 mil. tun  krmných směsí.
FEFAC představuje 21 národních asociací z 20 členských států a asociace ve Švýcarsku, Turecku a Norsku se statutem pozorovatele.
V průmyslové výrobě krmných směsí v Evropě je zaměstnáno 100 000 lidí přibližně ve 4000 podnicích.
Hospodářská zvířata v EU-27 spotřebují  ročně 470 mil. tun krmiv, z čehož 144 mil. tun vyrobí výrobci krmných směsí. Obrat průmyslové výroby krmných směsí v Evropě  se odhaduje na 37 miliard EUR.
Vydáno : 4.8. 2007 ; Autor : Ing. Pavla Schneiderová , zdroj: ÚZPI Praha