Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prasata se dobře orientují i v šeru

09/08/07
smf

Silnější umělé osvětlení nezlepšuje u prasat jejich rozeznávací schopnosti. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Prasata se dobře orientují i v šeru

Silnější umělé osvětlení nezlepšuje u prasat jejich rozeznávací schopnosti.
Pokud byla intenzita umělého osvětlení zvýšena ze 12 na 40 luxů, nedošlo ke zlepšení orientačních a rozeznávacích schopností prasat.
To jsou výsledky nizozemského výzkumu vědců z Animal Science Group univerzity se sídlem ve Wageningenu. Směrnice EU předepisuje, že intenzita osvětlení ve stájích pro prasata musí po dobu 8 hodin denně dosahovat minimální hodnoty 40 luxů. Zvýšení intenzity osvětlení ze 12 na 40 luxů představuje podle výpočtu vědců více náklady ve výši 0,40 EUR na jedno ustajovací místo za rok.
V rámci výzkumu nizozemští vědci nejprve 20 mladých prasnic dobře obeznámili se 2 krmnými automaty. Jeden automat obsahoval krmivo a byl označen písmenem C. Druhý automat byl prázdný a byl označen písmenem O. Velmi rychle se prasnice naučily rozeznat, že pouze automat C obsahuje krmivo a chodily již pouze k tomuto automatu. Následně vědci měnili velikost písmen, označujících jednotlivé krmné automaty a také intenzitu osvětlení. Bylo prokázáno, že velikost písmen je velmi důležitá pro orientaci prasat.
Intenzita osvětlení naproti tomu nemá téměř žádný význam. Teprve až při snížení intenzity světla na hodnotu nižší než 1 lux začaly prasnice při výběru krmného automatu chybovat.