Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

„MLS PARDUBICKÉHO KRAJE“ – 2007

16/08/07
smf

SOUTĚŽ POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ PARDUBICKÉHO KRAJE pod názvem „MLS PARDUBICKÉHO KRAJE“ – 2007.

        

 
SOUTĚŽ    POTRAVINÁŘSKÝCH    VÝROBKŮ PARDUBICKÉHO KRAJE
pod názvem
 
„MLS Pardubického kraje“ – 2007
 
Motto: „Podporujeme potravinářské výrobky Pardubického kraje“
 
Vážení návštěvníci,
Agrovenkov, obecně prospěšná společnost Pardubického kraje, mezi vás přichází s prvním ročníkem soutěže , ve které vám chceme představit potravináře, kteří působí na území Pardubického kraje, bez ohledu na velikost firmy.
Tito výrobci Vám zde předvedou celou škálu svých výrobků. Někteří mají své zákazníky v blízkém okolí a jejich výrobky se stávají v určitém regionu specialitou, jiní nalezli svého zákazníka i za hranicemi našeho státu.
V této soutěži budou mít všichni stejnou příležitost se předvést a získat přízeň jak odborné poroty, tak i tu Vaši. Soutěžit se bude v těchto kategoriích potravinářských výrobků:
 
I.                Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky
II.             Mléko a mléčné výrobky
III.           Maso a masné výrobky
IV.           Výrobky z medu a ostatní
 
Hlavním cílem akce je podpora českých výrobků a výrobců. Vlastní soutěž probíhá pod patronací hejtmana Pardubického kraje a za spoluúčasti a podpory MZe ČR, ÚZPI, nevládních organizací- Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a všech zemědělců Pardubického kraje.
 
Návštěvníci budou mít příležitost potravinářské výrobky nejen ochutnat , ale i zakoupit !!
 
Myšlenku uskutečnit tuto soutěž souběžně s mezinárodní výstavou „ Koně v akci“ na pardubickém dostihovém závodišti pokládáme za velmi vhodnou z hlediska doplnění obou programů, které mají přímou vazbu na tradice zemědělství v našem kraji. Propagovat a prezentovat to, co v regionu umíme by se mělo stát přirozenou samozřejmostí.
 
A proto Vás všechny srdečně zveme na
8. – 9. 9. 2007 do areálu pardubického závodiště !!!
tribuna   „A“
s tím, že v sobotu dne 8.9.2007 proběhne ocenění výsledků odborné soutěže a dále se uskuteční hodnocení potravinářských výrobků veřejností s vyhlášením a tombolou.
 
 
 
„ do českých domácností patří české výrobky“