Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mezinárodní konference „Výstavba a provoz bioplynových stanic“

28/08/07
smf

Mezinárodní konference „Výstavba a provoz bioplynových stanic“ konané ve dnech 25. – 26. 10. 2007 v konferenčním sále lázni AURORA v Třeboni.

Program mezinárodní konference "Výstavba a provoz bioplynových stanic"
 
konané ve dnech 25. – 26. 10. 2007 v konferenčním sále lázni AURORA v Třeboni.
 
Informace o konferenci najdete na webu České bioplynové asociace www.czba.cz