Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuální situace ve sklizni obilovin a řepky v Pardubickém kraji

14/08/07
smf

Aktuální situace ve sklizni obilovin a řepky. Vypracoval: ing. Kroutil, RAK PK 

                                     Aktuální situace ve sklizni obilovin a řepky
 
 RAK Pardubického kraje            celkem               Sklizeň k datu 13.8.2007
Druh
 
Osev
2007
(dle ČSÚ)
KRAJ v ha
Sklizeno
celkem
2007
(ha)
ha výnos
(t/ha)
 
2006/ 2007
Ceny plac.pěstitelům
Rozmezí(Kč/t)
Poznámka
kvalita
problémy
 
Pro účely potravinářské
Krmné a
Nepotrav.
 
Pšenice ozimá
45129
43203
95,73%
4,65
5,16
 
4200-5000
3900-4000
 
 
Pšenice jarní
3694
2907
78,7%
3,64
4,21
 
4000
3900-4000
 
 
Ječmen ozimý
8424
8424
100%
4,27
5,07
 
3700-3800
 
 
 
Ječmen jarní
21605
19056
88,2%
3,64
4,30
 
4500-5000
3800
 
 
Žito
1149
1149
100%
3,6
4,61
 
4000
3800
 
Oves
 
3537
2100
59,37%
 
3,34
3,79
 
 
 
3700-3800
 
Triticale
+ ost. obiloviny
5662
5092
89,93%
3,69
4,43
 
 
3800-3900
 
OBILOVINY
   celkem
89200
81931
91,85%
4,15
4,83
 
 
Řepka olejná
25520
25064
98,21%
2,91
 
3, 08
 
7500-7800
 
olejnatost
                
 
Nejvyšší ceny byly zaznamenány na okrese Pardubice:
Ceny: Pšenice 4.400-5.200 Kč/t
           ječmen ozimý 4.100 Kč/t
          ječmen jarní 5.300 Kč/t
         oves 4.100, tritikale 4.000,- Kč/t
        řepka 7.900, začínají kontrakty na září-říjen v ceně 8.200,-Kč/t při větším množství
J.Vlasáková
 
 
 
 
Vypracoval dne: 13.8.2007 ing.Kroutil