Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

V Dánsku by mělo skončit asi 5-10 % farem s chovem prasat

12/07/07
smf

Dánsko se potřebuje v dohledné době zbavit 5-10 % farmářů, kteří nemají potřebnou kvalifikaci pro dodržování správných zásad chovu prasat a poškozují mezinárodní reputaci odvětví. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

V Dánsku by mělo skončit asi 5-10 % farem s chovem prasat

Předseda Dánské asociace chovatelů prasat prohlásil, že Dánsko se potřebuje v  dohledné době zbavit 5-10 % farmářů, kteří nemají potřebnou kvalifikaci pro dodržování správných zásad chovu prasat a poškozují mezinárodní reputaci odvětví.
Předseda Dánské asociace chovatelů prasat Torben Poulsen prohlásil, že Dánsko se potřebuje v dohledné době zbavit 5-10 % farmářů, kteří nemají potřebnou kvalifikaci pro současné nároky na chov prasat. Poulsen na červnové konferenci 250 delegátů zastupujících dánské chovatele prasat konstatoval, že malá menšina špatných farmářů poškozuje mezinárodní dobrou pověst dánského odvětví prasat, která se utvářela několik desetiletí. Prohlásil, že odvětví se nyní dostalo do velmi vážné situace. Podle Poulsena dánské odvětví prasat nikdy nebylo pod takovým reflektorem jako v současné mezinárodní konkurenci a je nutné, aby farmáři působící v odvětví si sami uvědomili vážnost situace. Je nutné mít odvahu a říci nekompromisně těm farmářům, kteří nejsou schopni vyhovět současným požadavkům na chov prasat, aby odešli z odvětví. T. Poulsen dále prohlásil, že někteří farmáři byli psychologicky nevyrovnaní a nebyli schopni uznat, že už nestačí správně hospodařit a dodržovat všechny požadované zásady současného chovu prasat. Dodal, že tito farmáři by měli být z odvětí vytlačeni na základě kontrol a hodnocení jejich způsobu hospodaření.

Předseda Dánské zemědělské rady Peter Gaemelke se vyjádřil, že farmáři v odvětví prasat si uvedené problémy musí vyřešit sami. Zemědělci musí veřejnosti dokázat, že vědí, jaké jsou současné zásady správného chovu prasat. Podle něho farmáři nemají svalovat vinu na média, která poukazují na špatné způsoby chovu prasat a nepovolené praktiky na některých farmách.

 Vydáno : 11.7. 2007 ; Autor : Dr. Jena Javůrková , CSc.