Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Soutěž o Českou biopotravinu roku 2007 vyhlášena

05/07/07
smf

S cílem podpořit vynikající kvalitu v celém dodavatelském řetězci oboru biopotravin a dále zviditelnit ty nejkvalitnější biopotraviny na českém trhu byl 2. července vyhlášen již 6. ročník soutěže Česká biopotravina roku 2007. Zdroj: ÚZPI Praha

Soutěž o Českou biopotravinu roku 2007 vyhlášena

S cílem podpořit vynikající kvalitu v celém dodavatelském řetězci oboru biopotravin a dále zviditelnit ty nejkvalitnější biopotraviny na českém trhu byl 2. července vyhlášen již 6. ročník soutěže Česká biopotravina roku 2007.
Soutěž letos poprvé společně s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců vyhlašuje Potravinářská komora České republiky ČR, čímž převzala štafetu po Nadaci Partnerství, která soutěž vyhlašovala a podporovala v minulých pěti letech. V Potravinářské komoře získal Svaz PRO-BIO velmi silného partnera, takže oslovovat české potravinářské firmy bude nyní jednodušší.
 
„Spotřeba biopotravin v České republice rychle roste, ale stále většina z nich pochází z dovozu. Soutěž by měla napomoci zvýšit povědomí o kvalitách a výhodách biopotravin a mezi spotřebiteli zvýšit popularitu biopotravin českého původu“, zdůraznil Miroslav Koberna, ředitel Potravinářské komory ČR.
 
Soutěž a s ní spojená oslava nejvyšší kvality, kterou biopotraviny přináší, je šancí pro výrobce biopotravin vyzdvihnout hodnoty a důležitost biopotravin v rozvoji českého potravinářského oboru. Přihlásit nový bio výrobek do soutěže je prestižní záležitostí pro všechny české výrobce biopotravin. Účast v soutěži jim nabízí jedinečnou marketingovou příležitost, jak své výrobky zviditelnit.
 
Dalším novým partnerem soutěže se stává společnost Veletrhy Brno, která se rozhodla soutěž dlouhodobě podporovat a pravidelně ji zařazovat do doprovodného programu veletrhů SALIMA a G+H.
 
„Biopotraviny jsou trendem, který nelze nadále opomíjet. Proto budou biopotraviny hlavním tématem dalšího ročníku mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2008 a proto také chceme soutěž dlouhodobě podporovat“, komentuje rozhodnutí Věra Menšíková, vedoucí manažerka veletrhu.
 
Odborná porota se tentokrát sejde až v únoru roku 2008. Výrobci biopotravin tak budou moci využít celý zbytek roku 2007 na nominaci svých letošních novinek, uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2007. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v den zahájení veletrhu SALIMA 2008, 4. března 2008.
 
Porota hodnotí přihlášené výrobky nejen podle kritérií, jako např. způsob zpracování a výroby a použité suroviny, hodnotí se také celkový koncept výrobku, od výhod pro zákazníky, obal, přes celkový vzhled až po použitý marketingový mix. Kritéria také slouží k informování, inspiraci a jako měřítko pro začínající i stávající výrobce biopotravin. Do soutěže jsou přijímány pouze biopotraviny vyrobené v České republice, z převážně českých surovin.
 
Zájemci o nominaci do soutěže najdou veškeré informace na www.biopotravinaroku.cz, kde je možné zjistit vše o soutěži, pravidlech a stáhnout si nominační formulář.
 
Seznam nominovaných biopotravin do odborné soutěže se stane základem pro spotřebitelskou soutěž o „Nejoblíbenější českou biopotravinu“, kterou již třetím rokem vyhlašuje PRO-BIO Liga ochrany spotřebitelů.
 
Pro připomenutí: Titul „Česká biopotravina roku 2006“ získala Mlékárna Valašské Meziříčí za BIO kysaný nápoj.
 
Zdroj: Tisková konference 2. 7. 07  
Vydáno : 2.7. 2007 ; Autor : Mgr. Světluše Bodoková ; Zdroj : ÚZPI