Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v  Chrudimi

04/07/07
smf

Agrovenkov, o.p.s, Krajské informační středisko Pardubického kraje ve spolupráci s ZA PÚ Chrudim a ÚZPI Praha pořádá ve středu dne 11. července 2007 v 9,00 hod. a opakovaně v 13,00 hodin v zasedací místnosti budovy MZe ZA PÚ Chrudim, Poděbradova 909 odborné semináře.

                                                         Agrovenkov, o.p.s, Krajské informační středisko Pardubického kraje
                                                                        ve spolupráci s ZA PÚ  Chrudim a ÚZPI Praha
                                                                                                               pořádá
 
 
ve středu dne 11. července 2007 v 9,00 hod. a v 13,00 hod.
v zasedací místnosti budovy MZe ZA PÚ Chrudim, Poděbradova 909
 
 
                                      S E M I N Á Ř
 
ke Společné zemědělské politice EU a aktuálním problémům v zemědělství
 
                                                         s následujícím programem:
 
 
1)      Výklad k Nařízení vlády č.155/2007 Sb. ze dne 18.6.2007 o poskytování
      národních doplňkových plateb v roce 2007 – Top Up
2)      Nová pravidla čerpání dotací úroků z úvěrů PGRLF od 1.5.2007
3)      Registrace hospodářství ŽV v LPISu
4)      Hlášení stavů koní k 31.7.2007 v hospodářství pro dotace LFA , AEO, EAFRD
5)      Nákazová situace v chovech hospodářských zvířat
                                                                             pracovníci ZA PÚ Chrudim
 
6)      Vedení evidence hnojení                               Ing. František Smítal – ÚZPI Praha
 
7)      Havarijní plán zemědělských podniků          Ing. Jan Leština, CSc. – VÚRV Praha
 
                                                                            
 
                         
 
                                                                                                                              
                                                                                 
     Ing. Josef Klimeš, CSc.                                                                  Ing.Václav Kroutil
    ředitel ZA PÚ Chrudim                                                   Středisko KIS AGROVEKOV, o.p.s.
                    pracoviště Chrudim