Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Propagační kampaň Potravinářské komory ČR na podporu zdravého životního stylu od července na obrazovkách České televize

08/07/07

Potravinářská komora ČR (PK ČR) přichází od července s kampaní zaměřenou na zlepšení zdravotního stavu české populace prostřednictvím změny ve stravovacích a pohybových návycích, která bude probíhat formou televizních spotů vysílaných Českou televizí (ČT).

Propagační kampaň Potravinářské komory ČR na podporu zdravého životního stylu od července na obrazovkách České televize

Potravinářská komora ČR (PK ČR) přichází od července s kampaní zaměřenou na zlepšení zdravotního stavu české populace prostřednictvím změny ve stravovacích a pohybových návycích, která bude probíhat formou televizních spotů vysílaných Českou televizí (ČT).
 

Kampaň budou moci sledovat diváci České televize na okruzích ČT1 a ČT2 ve třech obdobích, a to od 2.7. do 15.7. 2007, od 6.8.do 2.9.2007 a v podzimních dnech 12.11.- 25.11. 2007. Kampaň je tvořená třemi dvacetisekundovými spoty, jež se zaměřují na hlavní problémy naší populace. Celkem se spoty na obrazovkách objeví 75krát ve vysílacích časech bloku self promotion a dále dle programových možností ČT, která spoty odvysílá jako obecně prospěšné sdělení. Spoty byly vyrobeny pro Slovenskou potravinářskou komoru a s úspěchem již vysílány ve Slovenské televizi.

„Cílem projektu je odlehčenou formou reagovat na vážnou problematiku a upozornit na některé z rizikových faktorů ovlivňujících zdraví, z nichž jsme vybrali nerovnováhu mezi příjmem a výdejem energie, nedostatek pohybu a nedodržování pitného režimu,“ popsal projekt ředitel PK ČR Miroslav Koberna. Projekt je obsahově zaměřen jak na dospělé, tak děti.
Projekt je součástí širší kampaně připravené PK ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ústavem zemědělských a potravinářských informací a státními zdravotními ústavy. Pro příští rok je plánován srovnatelný rozsah kampaně, pro jejíž financování se uvažuje o využití zdrojů z fondů EU. Členové PK ČR v rámci kampaně poskytli pro jednotlivé akce zaměřené zejména na zvyšování fyzické aktivity dětí i nepeněžní plnění v podobě výrobků zdravé výživy (jogurty, džusy, cereálie). Propagace kampaně a poskytování informací probíhá prostřednictvím oficiálních internetových stránek PK ČR na adrese http://www.foodnet.cz. Součástí internetových stránek PK ČR je také speciální příloha věnovaná otázkám zdravé výživy a zdravého životního stylu.
Česká televize se ke kampani Potravinářské komory ČR zaměřené na podporu zdravého životního stylu připojuje jako významný mediální partner s vědomím, jak je osvěta a informovanost v této oblasti pro všechny vrstvy diváků (obyvatelstva) prospěšná a důležitá. Česká televize plní v oblasti péče o zdraví a zdravý životní styl poslání televize veřejné služby tím, že pravidelně zařazuje pořady, v nichž je tato problematika hlavním tématem (např. Diagnóza, Domácí lékař aneb Nic není jen tak, S Hurvínkem za lékařem, V kondici, Sportujeme s Katkou, Pod pokličkou, Buď fit s ČT) nebo prostupuje napříč magazíny či publicistickými pořady pro všechny věkové kategorie (např. Sama doma, Barvy života, Kluci v akci, Planeta Věda, Hřiště 7 a dal.).

JAKÉ SPOTY BUDOU VYSÍLÁNY

Kampaň se soustředí na tři okruhy podporující zdravý životní styl – rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie, dostatečný pohyb a správný pitný režim.
"Rozhýbej tělo a sleduj příjem a výdej energie“
Pod tímto názvem se skrývá spot, který propaguje vyvážený energetický příjem a výdej. Divákovi říká, že v případě dostatečné fyzické aktivity není potřeba omezovat se ve výběru stravy. Důležité je pouze kontrolovat, zda její energetický obsah udržuje v rovnováze se svým energetickým výdejem.
Spot s titulkem "Rozhýbej tělo a vyměň stres za pohyb" je zaměřen na snižování stresu tělesnou aktivitou. Je známo, že dostatek pohybu a zdravá únava odbourávají stres způsobovaný současným hektickým způsobem života.
Obsahem třetího spotu je propagace pitného režimu, který zásadním způsobem ovlivňuje lidské zdraví a u současné populace je příjem tekutin často až kriticky nedostatečný. V podtextu spot říká, že tím nejlepším nápojem je vlastně kvalitní pitná voda. Spot nese název "Když chceš dlouho žít, musíš zdravě hodně pít".