Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pokračuje příjem žádostí národních doplňkových plateb TOP-UP pro rok 2007

10/07/07
smf

Od 2.7. 2007 možné podávat na místně příslušné zemědělské agentuře – pozemkovém úřadu žádosti o národní doplňkovou platbu (Top-Up). Konečný termín řádného podání je 31.7. 2007. Zdroj: www.mze.cz
 

Pokračuje  příjem žádostí národních doplňkových plateb TOP-UP pro rok 2007
Od 2.7. 2007 možné podávat na místně příslušné zemědělské agentuře – pozemkovém úřadu žádosti o národní doplňkovou platbu (Top-Up). Konečný termín řádného podání je 31.7. 2007.
Nařízení vlády č. 155/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007 naleznete v sekci právní předpisy ZDE.