Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nedostatečná péče o divoké ptactvo v ČR

31/07/07

ČR hrozí žaloba u Evropského soudního dvoru

Nedostatečná péče o divoké ptactvo v chráněném území Natura 2000

Evropská komise má vážné výhrady k tomu, jak chce Česko chránit na svém území ptactvo. Ekologický eurokomisař Stavros Dimas v dopise ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi kritizoval českou vládu, že při vyhlašování evropské chráněné soustavy Natura 2000 zatím nevyhlásila dvě významné ptačí oblasti v jižních Čechách. Další významná území navíc kabinet navzdory expertním doporučením ornitologického sdružení BirdLife International výrazně zmenšil – například Třeboňsko.
Pokud by Praha kritiku Evropské komise nevyslyšela a nezjednala nápravu, vážně jí hrozí žaloba u Evropského soudního dvoru. Soud s Bruselem o chráněná území Natura 2000 přitom žádný členský stát ještě nevyhrál.

CO VADÍ BRUSELU

  • Dolní Lutyně (Ostravsko): Ptačí oblast se má zmenšit. Dravec moták pochop bude chráněn na Českolipsku, což je nedostatečné.
  • Českobudějovické rybníky: Oblast dosud nebyla vyhlášena, ačkoli jde o významné zimoviště stěhovavých vodních ptáků.
  • Dehtář (jižní Čechy): Oblast dosud nebyla vyhlášena, ačkoli jde o významné zimoviště stěhovavých vodních ptáků.
  • Komárov (Pardubicko): Oblast pokrývá pouze 67 procent rozlohy podle doporučení BirdLife Intrernational.
  • Třeboňsko: Vláda změnšila rozlohu o zhruba pět procent.
  • Novodomské rašeliniště – Kovářská (Krušné hory): Vláda změnšila rozlohu o zhruba osm procent.

infobox Komise Evropských společenství se domnívá, že Česká republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice o ochraně volně žijících ptáků," stojí v dopise Stavrose Dimase, který má Aktuálně.cz k dispozici. "Na jedné straně nebyla určena jako ptačí oblasti některá území na základě seznamu BirdLife International pro to vhodná, na druhé straně hranice některých ptačích oblastí byly ve srovnání se seznamem BirdLife International zmenšeny."

Dimas: Zachraňte motáka!

Stavros Dimas se ve svém pětistránkovém dopise obzvlášť důkladně zaobírá ptačí oblastí v Dolní Lutyni na Ostravsku. Kritizuje českou vládu, že oblast zmenšila a rozhodla se chránit dravce motáka pochopa na jiném území – na Českolipsku.

"Vysvětlení poskytnutá českými úřady nejsou dostatečná z ornitologického hlediska," napsal Dimas. Dodal, že populace motáka pochopa v Dolní Lutyni jsou významnější než na Českolipsku. Dimas upozorňuje i na to, že ptačí oblast na Českolipsku nezahrnuje území, kde moták loví potravu.

"Kromě toho je v České republice chráněno v ptačích oblastech pouze 10 procent populace motáka pochopa, což je nezvykle nízký cíl," napsal Dimas ministru Schwarzenbergovi.

Ochrana pro průmyslovou zónu

Nevládní organizace se přitom na postup vlády stěžovali v Bruselu už několikrát. Vyčítají jí, že účelově změnšuje ptačí oblast v Dolní Lutyni, aby ochrana ptactva nebránila případné stavbě průmyslové zóny.

"Evropská směrnice o ptácích jednoznačně říká, že území soustavy Natura 2000 nesmí být účelově omezena ze sociálních ani hospodářských důvodů," připomněl Martin Skalský ze sdružení Arnika.

Tomáš Brinke z České společnosti ornitologické připomněl, že ptačí oblast v Dolní Lutyni je významná i jako místo, kudy létají stěhovaví ptáci.

  větší obrázekZdroj: Aktuálně.cz

Na vyhlášení čekají dvě oblasti

Stavros Dimas si všímá i dalších ptačích oblastí. Kritizuje, že vláda dosud nevyhlásila dvě ptačí oblasti v jižních Čechách – Českobudějovické rybníky a Dehtář – a že snížila rozlohu dalších tří oblastí.

"Také v těchto případech se dostala ochrana přírody do konfliktu s ekonomickými zájmy ministerstev nebo krajů," konstatovala Kateřina Hlavatá, vedoucí Programu Ochrana přírody sdružení Arnika. Dodala, že i v tomto případě se může spor dostat až k evropskému soudu.

Odpověď na dopis eurokomisaře pro ekologii Stavrose Dimase nyní připravuje ministerstvo zahraničí. Dvouměsíční lhůta pro vysvětlení uplyne na počátku září.